گزارش سالانه سازمان حقوق بشر کردستان/ ٣١-٠١-١٣٨٦

  سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان( RMMK)

 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان(RMMK) در 9 آوريل 2005 در کردستان ایران تاسيس شده، و مرکز آن در تهران پایتخت ایران واقع است. این سازمان، نهادی مدني، غير دولتي و غيرسياسي است و براي تامین و تضمین حقوق بنيادي و آزاديهاي اساسي و انسانی و حقوق بشر، در کردستان و در ایران تلاش می کند.

هدف از تشکيل و موضوع فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان، کوشش برای رعايت بدون قيد و شرط تمامي حقوق و آزاديهاي اساسي مصرحه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي بين المللي حقوق مدني و سياسي، حقوق اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي، معاهدات، کنوانسیونها و پروتکلهاي الحاقي آنها اعلام گردیده است.

این سازمان مقيد به فعاليت در چارچوب های قوانين محدود کننده و مغاير و يا متضاد با اعلاميه جهاني حقوق بشر نمیباشد، بلکه فعالیتهای خود را منطبق با اسناد بین المللی حقوق بشر و در چارچوب اساسنامه سازمانی خود تنظیم می کند.

مضوع فعالیت و اهداف این نهاد طبق ماده 3 اسناسنامه عبارت است از:

  • حفظ و پاسداشت حقوق بنيادي و آزاديهاي اساسي تصريح شده در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و کنوانسيونهاي بين المللي.
  • کوشش براي اجرا و رعايت بدون قيد و شرط حقوق بشر.
  • آموزش، ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر.
  • توسعه روابط و مناسبات دوستانه در ميان ملل ايراني برمبناي اصل تساوي حقوق، اصل عدم تبعيض و اصل همزيستي مسالمت آميز.
  • احترام به حق خودمختاري و حق تعيين سرنوشت مليتها و ملت ها در ايران.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی فعالیت 2 ساله خود، صدها گزارش و خبر از نقض حقوق بشر در کردستان منتشر کرده که طی این گزارشها و خبرها، بازداشت و دستگیری هزاران نفر، محاکمه و زندانی شدن صدها نفر، اعدام و کشته شدن دهها نفر افشاء شده، و به خودکشی و خودسوزی صدها زن نیز اشاره شده است.

اعضای سازمان بالغ بر 200 مصاحبه و گفتگوی با رسانه های مختلف داشته اند، از جمله محمدصدیق کبودوند رئیس و سخنگوی سازمان، در رابطه با افشای نقض حقوق بشر در کردستان ایران، در دو سال گذشته بیش از 180 مصاحبه رادیویی، تلویزیونی، مطبوعاتی و رسانه ای انجام داده است.

این سازمان طی مدت یاد شده بیش از 150 بیانیه، اطلاعیه و نامه سرگشاده خطاب به مسئولان امنیتی و قضایی و مقامات حکومتی و همچنین خطاب به وجدانهای بیدار صادر کرده، که در آنها؛ تقاضای رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، پایان دادن به نقض حقوق بشر، تقاضای آزادی و رهایی بازداشت شدگان و زندانیان و درخواست برای برگزاری دادگاههای علنی و عادلانه مطرح شده است.

این سازمان همچنین چندین فراخوان برای لغو حکم اعدام و سنگسار محکومین به اعدام صادر کرده و در همین رابطه برای لغو اعدام در ایران و لغو زندان برای فعالان سیاسی، با همکاری چند سازمان حقوق بشری دیگر ایرانی فراخوان داده و کمپین بر پا کرده است.

آخرین فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعلام 3 روز، روزه سیاسی در کردستان در روزهای 18، 19، و 20 ژانویه 2007 در اعتراض ادامه نقض گسترده حقوق بشر در کردستان بود که با استقبال بسیار گسترده فعالان دانشجویی، اساتید، فعالان کارگری، زنان و فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در داخل کشور و احزاب و سازمانهای سیاسی کرد مواجه گردید.

طی دوره فعالیت، رئیس و فعالان سازمان، صدها دیدار و گفتگو با شخصیتها، مسئولان نهادهای مدافع حقوق و وکلا و سایرین داشته اند و برای تعدادی از دستگیر شدگان، وکلایی که خود آمادگی کمک و همکاری داشته اند، معرفی نموده اند.

در این سازمان صدها عضو فعال در کمیته ها و گروههای کاری بصورت گمنام فعالیت دارند، تمامی گروههای کاری و مجموعه های زیر گروه سازمان تحت نظر و کنترل رئیس کل سازمان، اداره و مدیریت میشوند.

امروز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان(RMMK)، بزرگترین و گسترده ترین و اولین نهاد مدنی فعال مدافع حقوق بشر در کردستان ایران است که بطور علنی و فعالانه، حفظ و رعایت حقوق بشر در کردستان، در ایران و منطقه را پیگیری می کند.

کمیسیونهای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

در حال حاضر کمیته های کاری-موضوعی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و فعالیتهای پراکنده شعبات و واحدهای شهرستانها بر اساس پیشنهادات هیات اجرایی و با تایید و تصویب شورای عالی این سازمان، مجددا در حال سازماندهی جدیدی می باشد. کمیسیون های لازم و ضرور نیز در راستای تقسم کار و تفکیک وظایف و مدیریت سازمان در حال شکل گیری است. در حال حاضر کمیسیونهایی از جمله «کمیسیون پیگیر الغای مجازات اعدام و مجازاتهای خشن»، کمیسیون مبارزه با خشونت علیه زنان»، کمیسیون دفاع از حقوق زندانیان» و»کمیسیون پیکار با تبعیض، فساد و اعتیاد» و «کمیسیون دفاع از حقوق کودکان»در دستور کار این سازمان و در حال ارگانیزه شدن است.

گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان(PRMMK)

گروه» گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»(PRMMK)، مجموعه ای از اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اند که در نهادی وابسته به سازمان، تحت همین نام (گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان)، گردهم آمده و پاسداری از حقوق بشر را در شهرها و روستاهای کردستان برعهده  دارند. این دسته از اعضای سازمان فعالانی هستند که موارد نقض و پایمال شدن حقوق بشر را گزارش می کنند. این نهاد، دارای یک مرکز اطلاع رسانی است و گزارشهای دریافتی را پس از بررسی و دریافت تاییدیه های لازم، جهت اقدامات ضروری بعدی در اختیار سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قرار می دهد. علاوه بر این، آن بخش از گزارش ها که قابلیت گزارش دهی عمومی دارد، توسط مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اطلاع مراکز خبر پراکنی و رسانه های عمومی می رسد.

گروه» گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»(PRMMK) همزمان با تاسیس»سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»(RMMK)، شکل گرفته و در شهرها و روستاهای کردستان، به رغم تمامی محدودیتهای سیاسی و امنیتی و قضایی در جمهوری اسلامی با حداقلي از امکانات، صدها گزارش از موارد نقض حقوق بشر از جمله از بازداشتها، احضارها، دادگاهيها، زنداني کردنها و اعدام فعالان سياسي، مطبوعاتي و اجتماعي و مدني در کردستان ايران، ارائه و گزارش کرده اند.

نکته قابل ذکر اینکه مر کز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تنها خبرها و گزارشهای که از اعضای خود دریافت میکند منتشر می نماید. این مرکز به هیچ وجهی خبر و گزارشهایی که توسط منابع رسمی و یا سایر منابع غیر رسمی تولید می شود، مورد استناد قرار نداده و منتشر نمی کند.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان(HCMMK)

 

 

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان(HCMMK)، یک شبکه خبری وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است. دیده بانان سازمان، خبرهای مربوط به موارد نقض حقوق بشر را در سطحی گسترده تر تحت پوشش دارند. این گروه خبری صدها مورد از تعرض و تجاوز به حقوق زنان، کودکان، کارگران، شهروندان و خودکشي و خودسوزي زنان را گزارش کرده اند. این خبرگزاری طی دوران فعالیت خود، بخش قابل توجهی از خبرهای مربوط به موارد نقض حقوق بشر در کردستان را توسط دیده بانان خود تحت پوشش قرار داده و با مخابره و انتشار بموقع اینگونه خبرها سهمی شایان توجه در فعالیتهای انسان دوستانه داشته است. خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان، کلیه خبرهای منتشره را از منابع داخلی و خبرنگاران بشردوست وابسته به خود تامین کرده و تا کنون هیچگونه خبری را از منابع دیگر، دریافت و منتشر نکرده است.

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان(HCMMK) نیز همانند گزارشگران(PRMMK)، خبرها و گزارشها را از دیده بانان خود دریافت و منتشر می نماید. این مرکز خبری به هیچ وجهی خبر و گزارشهای که توسط منابع رسمی و غیر رسمی و یا سایر منابع تولید می شود، منتشر نمی نماید.

 

برخورد جمهوری اسلامی با اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

طی دو سال از فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی تعدادی از اعضای سازمان را تحت اتهام هایی از قبیل تشویش اذهان عمومی، تبلیغ برضد جمهوری اسلامی و یا ارتباط با احزاب سیاسی دستگیر و بازداشت کرده اند. در حال حاضر 2 عضو این سازمان در زندان به سر می برند و 13عضو دیگر پرونده های در جریان، در دادگاهها دارند و رئیس سازمان نیز با احتمال لحظه ای اجرای حکم یک سال حبس و زندان روبرو میباشد. همچنین دستگاههای امنیتی و قضایی و مخابراتی تا کنون 6 سایت اینترنتی و پایگاه اطلاع رسانی متعلق به این سازمان را فیلترگذاری و مسدود کرده اند.

روز شمار برخورد دستگاههای امنیتی و قضایی با اعضای سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سال 1385 به قرار ذیل است:

اشنویه: هیمن محمودی عضو فعال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به 2 سال حبس محکوم شد. 6 فروردین 1385

مهاباد: سامان رسول پور عضو فعال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که در زندان به سر می برد، در اعتراض به حکم ناعادلانه حبس و تبعید 3 ستاله خویش در زندان دست به اعتصاب غذا زد. 21 فروردین 1385

مهاباد: زينب بايزيدي از اعضاي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و چيمن بايزيدي روز دوشنبه آينده دادگاهي مي شوند. 25 فروردين 1385

سنندج: اجلال قوامي روزنامه نگار، فعال کرد و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز دوم ارديبهشت ماه محاکمه خواهد شد. 28 فروردين 1385

مهاباد: سامان رسول پور عضو  زنداني سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از آنکه بنا به خواست شوراي عالي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، به اعتصاب غذا پايان داد، حکم 2 سال زندان و تبعيد وي از سوی دادگاه انقلاب، قطعي و به زندان اردبیل منتقل گرديد. 28 فروردين 1385

بانه: برهان غسالي عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از 2 ماه پيش زنداني است. 8 ارديبهشت 1385

ماکو: پويا مفرح عضو زنداني سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اواخر هفته جاري بدون حضور وکيل در خوي دادگاهي ميشود. جمعه 26 خرداد 1385

سقز: نويد فتحي عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اداره اطلاعات سقز احضار و در خصوص فعاليتهايش اخطار گرفت. دوشنبه 29 خرداد 1385

بانه: برهان غسالي عضو زنداني سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در جريان کار اجباري در زندان بخشي از بينايي خود را از دست داد. چهارشنبه : 31 خرداد 1385

ماکو ؛ پوريا مفرح عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از 3 ماه بازداشت با توديع وثيقه موقتا» آزاد شد. دوشنبه 19 تير ماه 1385

کامياران: فرزاد کمانگر عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و دبير يکي از دبيرستانهاي کامياران پس از احضار به اداره امنيتي، ناپديد شده است. يکشنبه 29 مرداد  1385

تهران: فرزاد کمانگر عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان توسط ماموران دستگاه امنيتي دستگير و به زندان اوين تهران انتقال داده شده است. سه شنبه 7 شهريور 1385

بوکان: نيروهاي امنيتي با هجوم به منزل»رحمان اصلاني»عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بوکان، در غياب نامبرده، » کاوه اصلاني» فرزند ايشان را بازداشت کردند.سه شنبه 7 شهريور 1385

تهران: حکم يک سال حبس تعزيري براي آقاي محمد صديق کبودوند»رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان»و 5 سال ممنوعيت از روزنامه نگاري و توقيف دائم هفته نامه «پيام مردم» از سوي دادگاه کيفري سنندج در شرايطي که 3 سال از زمان توقيف اين هفته نامه مي گذرد، قطعي شد. يکشنبه 30 مهرماه 1384

مهاباد؛ ديوان عالي کشور حکم دو سال حبس و تبعيد»سامان رسولپور» عضو فعال سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به حال تعليق درآورد. بر اساس ابلاغيه ديوان عالي کشور ادامه اجراي حکم دو سال حبس و تبعيد سامان رسولپور متوقف شد و نامبرده پس از 7 ماه حبس آزاد شد. يکشنبه 2 مهر 1385

مهاباد:»زينب بايزيدي»عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان واحد مهاباد به اتهام به نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي و دعوت از زنان به تجمع و اعتراض خياباني به دادگاه فراخوانده شد. يکشنبه 9 مهرماه 1385

پيرانشهر: غفور محمدي عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به همراه «کژال محمدي»،» ليلاخرازي» و» عزيز عبدالهي» بازداشت شدند. پنج شنبه 18 آبان 1385

مهاباد: شيركو جهاني اصل عضو سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به اتهام فعاليتهاي مدني و گفتگو با رسانه هاي خارج از كشور زنداني شد. دوشنبه 6 آذر 1385

مهاباد: «شيركو جهاني» عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در زندان دست به اعتصاب غذا و اعتصاب سكوت  زده است. دوشنبه 13 آذر 1385

سنندج: فرزاد کمانگر دبير دبيرستانهاي کامياران و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از زندان اوين تهران به سنندج و سپس بازداشتگاهي نا مشخص منتقل شد. جمعه 19 آبان 1385

مهاباد: شيركو جهاني عضو بازداشت شده سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان عمومي مهاباد انتقال داده شد. شنبه  9 دي ماه 1385

مهاباد: شیرکو جهانی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان روز دوشنبه 2 بهمن در دادگاه عمومی و روز چهارشنبه 4 بهمن در دادگاه انقلاب به ترتیب به اتهامهای نشر اکاذیب و اقدام علیه امنیت ملی دادگاهی شد. پنجشنبه 5 بهمن 1385

مهاباد: شیرکو جهانی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از 3 ماه بازداشت، با قرار کفالت آزاد شد. شنبه 14 بهمن 1385

کامیاران: فرزاد کمانگر فعال حقوق بشر و عضو سازمان حقوق بشر کردستان که 6 ماه پیش در بازداشت به سر می برد، از 45 روز پیش تا کنون ممنوع الملاقات شده است. یکشنبه 29بهمن 1385

کرمانشاه: خالد قبادی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. اول اسفند  1385

کرمانشاه :خالد قبادی عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در کرمانشاه که از یک ماه پیش دستگیر شده، کماکان وضعیتی نامشخص دارد. شنبه 26 اسفند 1385

بایکوت کردن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ابتدای شروع به فعالیت، مناطق کردنشین را تحت دیده بانی خود قرار داد و در همان سال اول فعالیت اخبار، گزارشها، بیانیه ها و اطلاعیه های این نهاد حقوق بشری به شکلی مطلوب در رسانه مختلف غیر حکومتی منعکس می گردید و این سازمان خیلی سریع شناخته شد، اما در سال مورد گزارش برخی از گروهها و دستجات سیاسی و حزبی و برخی از افراد پی جوی نام و نان و منافع فردی و شخصی و گروهی تنگ نظر، با جوسازی و تخریب گری و ارتباطات پنهان و آشکار خود به اصطلاح در صدد مقابله با حضور و گسترش غیر قابل انکار این سازمان در منطقه و در رسانه های مختلف جهانی برآمدند. و برخی نا آگاهانه تحت تاثیر القائات اینان با بی مهری هایشان به نوعی سعی در بایکوت کردن این نهاد راستین مردم کردستان ایران داشتند که البته تنها اقدامات نا بخردانه شان در اذهان بیدار مردم منطقه حک شده است.

در حال حاضر رسانه های داخلی و نزدیک و پیرامون حاکمیت و برخی از گروهها و احزاب اقتدار گرا بویژه برخي گروههای ناسیونالیست افراطي و شماري از گروههای تندرو چپ نیز از حضور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از آن نظر که نهادی حقوق بشری مدنی و ضد خشونت معتبر و در عین حال پیگیر راستین حقوق انسانی و ملی و فرهنگی ملت کرد است، دل نگرانند. البته بخشی از این نگرانی ها را افرادی تنگ نظر و به ظاهر و به نام کرد علیه سازمان در برخی محافل و رسانه ها و رادیوهای فارس زبان و یا رسانه های حزبی و گروهی و دولتی و خارجی، فرصت طلبانه دامن زده اند. در هرحال قضاوتگران راستین آینده و مردم اند.

برخورد گزینشی رسانه ها ي ديداري و شنيداري و نقض حقوق گزارشگران

 

در سال مورد گزارش، شماري از خبرگزاريها و بعضا رسانه های شنیداری و دیداری احزاب، به خلاف رفتار حرفه ای و اصول اخلاقی، گزارشات و اطلاعیه های سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان را به شكل گزينشي و يا بدون ذكر منبع، منعكس كرده اند. اين در حالي است كه گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، با وجود موانع و نيز خطرات فراوان اقدام به تهيه گزارش ميکرده اتد و اين عمل رسانه هاي مذكور، نقض صريح حقوق گزارشگران سازمان بوده است. سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان امیدوار است رسانه هاي ديداري و شنيداري متعهد و نيز خبرگزاريها، با انتشار اخبار و گزارشات و مواضع این سازمان، بتوانند به بهبود وضعيت حقوق بشر در کردستان و ایران ياري برسانند.

****************************

گزارش موارد نقض حقوق بشر در سال 1385 در کردستان ایران

طی سال 1385،خشونت نیروهای پلیس و نیروهی انتظامی و تعرض این نیروها به حقوق شهروندان عادی، روستائیان، کاسبکاران و کولبران در مناطق مرزی ادامه داشت. دستگیریها، بازداشتها، محاکمات و کنترلهای امنیتی، قضایی فعالیتهای سیاسی و مدنی فعالان در منطقه در سطحی گسترده کماکان دادمه یافت. طی سال مورد گزارش هرگونه تجمع و اعتراض مدنی و مسالمت آمیز مردم نسبت به اینگونه تعرضات، کماکان ممنوع بود.

در سال مورد گزارش، فعالان مدنی و اجتماعی و فعالان روزنامه نگاری، نویسندگان، دانشجویان، زنان، کارگران و اصناف مختلف معلمان، کارمندان و شهروندان ناراضی از تعرض و فشار و تهدید و بازداشت در امان نبودند. انجمن ها و نهادهای مدنی از جمله گروههای مدنی مدافع حقوق زنان، انجمنهای حامی حقوق کودکان، انجمهای فرهنگی، کانونهای دانشجویی، کانونهای نویسندگان و روزنامه نگاران نیز با محدودیتهای فراوانی روبرو بودند در این میان فعالان سیاسی و شهروندانی که به نحوی در ارتباط با گروههای سیاسی و احزاب اپوزیسیون بوده و یا متهم به داشتن ارتباط شده اند با بازداشت و زندان و حبس روبرو بوده اند.

گروههای سیاسی اپوزیسیون و احزاب و سازمانهای مخالفی که در کردستان سابقا فعالیت چریکی داشتند، در حال حاضر فعالیت چریکی را کنار گذاشته و در بیرون از مرزها و در تبعید به سر می برند، با این حال هنوز تعدادی از شهروندان به اتهام همکاری و یا ارتباط با این گروهها دستگیر و بازداشت و زندانی میشوند. این گروههای سیاسی شامل حزب دموکرات کردستان ایران شامل هر دو جناح آن که طی سال مورد گزارش از یکدیگر انشعاب یافته اند، کومله(سازمان زحمتکشان کردستان)، کومله(حزب کمونیست)، حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)، سازمان خبات، اتحاد انقلابیون کردستان و گروه ملی- مذهبی پیروان احمد مفتی زاده شامل دو جناح آن طی سال مورد گزارش برخی فعالیتهای تبلیغی مخفیانه در منطقه داشته اند. در این میان برخی از افراد و کادر حزب حیات آزاد کردستان یکی از احزاب مخالف دولت ایران، ترددهایی در منطقه و داخل مرزها داشته اند و تعدادی از گریلاهای مسلح شان در درگیری با نیروهای دولتی به قتل رسیده اند. اگرچه برخی از کادر به قتل رسیده و یا دستگیر شده این گروه تبعه ترکیه، عراق و سوریه و یا ایرانی بوده اند، اما تعداد زیادی از شهروندان کرد ایرانی به اتهام همکاری با این گروه دستگیر و محکوم به حبس شده اند. همچنین در ارتباط با حزب دموکرات کردستان ایران و حزب کومله تعدادی از شهروندان بازداشت و محکوم به حبس شده اند. در رابطه با فعالیت گروههای اسلامی پیروان مفتی زاده نیز، تعدادی از شهروندان از محیط کار اخراج و کنار گذاشته شده و یا با محدودیتهایی روبرو گردیده اند.

آنچه که پی می آید تنها از منابع خبری و اطلاعاتی داخلی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و بر پایه خبرها و گزارشهای» گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» و شبکه خبری»خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان» وابسته به این سازمان، اخذ و گردآوری شده است. بدیهی است این گزارش، موارد ذکر شده سایر منابع خبری اعم از منابع رسمی و غیر رسمی دیگر را در برنمی گیرد.

بند اول: صدور حکم اعدام

در سال مورد گزارش، حداقل 7 زن به نامهای ملک قربانی، محبت محمدی، هلاله محمد زاده،» آمنه سلام، تهمینه دانش، لیمو ابراهیمی و شکوفه داغستانی به اتهام های از قبیل زنای محصنه، زنا و رابطه نامشروع، قتل و یا شرکت در قتل به سنگسار و اعدام محکوم شده اند. همچنین طبق گزارشهای گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سال مذکور تعدادی از زندانیان از جمله 6 مرد متهم به قتل، به نامهای محمد حسن پور، صفر قادری، کیوان احمدی، عبداله امیری، محمد محمودی و یک نوجوان 15 ساله به نام هدایت نیرومند به اعدام محکوم گردیده اند.

نقده: » ملک قرباني» به اتهام زناي محصنه به سنگسار( رجم) محکوم شده است. شمامه یا ملک قربانی 34سال دارد. نامبرده فرزند ابوبکر و همسر» محمد. د» اهل یک روستا در حومه نقده است. شمامه یک دختر13 ساله و یک پسر 10 ساله دارد. ملک قربانی در اوایل سال 1384 به اتهام زنای محصنه ( ارتباط جنسی خارج از روابط زناشویی) مورد ضرب و جرح  قرار گرفته و سپس زندانی شده است. «کامران» برادر شمامه و «محمد.د» همسر وی در اقدامی مشترک.»مراد.ب» مرد متهم به ارتباط با شمامه را به قتل رسانیده اند. شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی در تاریخ 4 خرداد 1385با استناد به مواد 68 و 83 بند ب قانون مجازات اسلامی ملک قربانی را به اتهام زنای محصنه به حد رجم (سنگسار) محکوم کرده است. دوشنبه : 5 خرداد 1385

اروميه: محبت محمودي به جرم ارتكاب به قتل در یک حادثه، در دادگاههاي اروميه به مرگ محكوم شده است. محبت محمودی فرزند اسماعیل زنی 45 ساله و اهل ارومیه بوده و از 5 سال پيش دستگير و زنداني شده است. نامبرده همسر «حیدر. ج» است و چند فرزند و نوه دارد. محبت محمودی در اول اردیبهشت ماه 1380 به اتهام قتل مردی به نام»حاتم.م» دستگیر و زندانی شده و دادگاه عمومی ارومیه در 18 فروردین 1383، با استناد به مواد 206 و 231 قانون مجازات اسلامی وی را به قصاص نفس محکوم کرده است. این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تایید و به نامبرده ابلاغ شده است. سه شنبه 7 آذر 1385

اروميه: هلاله محمدزاده یک زن 30 ساله است که به جرم ارتكاب به قتل، به مرگ محكوم شده است. خانم هلاله محمد زاده اهل مهاباد از 5 سال پيش زنداني و محكوم به اعدام گرديده است. هلاله محمد زاده در یک رويداد، فرد تعرض كننده به خود را، به قتل رسانده است. سه شنبه 7 آذر 1385

بوکان : آمنه یک زن 21 ساله بوکانی است و به اتهام رابطه جنسی خارج از روابط خانوادگی و قتل فرزندش به اعدام محکوم گردیده است. آمنه اهل روستای میر آباد نقده از 30 ماه پیش به اتهام رابطه جنسی خارج از روابط خانوادگی زندانی شده و بر اساس آخرین حکم دریافتی به اتهام زنا و قتل فرزندش به اعدام محکوم شده است. مرد هم جرم او به 95 ضربه شلاق محکوم شده است. چهارشنبه 4 بهمن 1385

نقده: تهمینه دانش که از دو سال پیش در زندان ارومیه به سر می برد به قصاص (اعدام) محکوم شده است.  تهمینه دانش فرزند محمدعلی، 30 سال سن دارد و اهل روستایی ترک نشین در حومه شهر نقده است. نامبرده متاهل و سه فرزند 7، 9 و 13 ساله به نامهای امیر، لیلا و سمیرا دارد. تهمینه دانش در 13 فروردین 1384 به اتهام قتل مردی به نام» رستم.ح» و ارتکاب عمل زنا و رابطه نامشروع با مقتول دستگیر و زندانی شده است. در رابطه اتهام قتل، براساس دادنامه های صادره از دادگاههای عمومی نقده و رای صادره از شعبه دوم دادگاه تجدید نظر کیفری استان آذربایجان غربی در 20 آبان ماه 1385، با استناد به ماده 205 و بند الف ماده 206 و مواد 207 و 219 و بند یک ماده 231 و ماده 265 و بند 2 ماده 43 کلا از قانون مجازات اسلامی، تهمینه دانش به قصاص نفس محکوم شده است. همچنین در خصوص داشتن روابط نامشروع با مقتول و خلوت کردن با متوفی در شب وقوع قتل در خانه محل قتل، با استناد به ماده 637 قانون مجازات اسلامی مشارالیها به تحمل 90 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده که در سه نوبت متوالی به فاصله یک روز در میان در مورد نامبرده اجرا خواهد شد.دوشنبه 16 بهمن 1385

مهاباد: » لیمو ابراهیمی» که به‌ اتهام مشارکت در قتل، طی سال گذشته‌ در شهر همدان دستگیر و زندانی شده بود به اعدام محکوم شده است. لیمو ابراهیمی فرزند عمر حدود 30 سال دارد. نامبرده اهل روستایی در حومه مهاباد و از‌ خانواده‌ای تنگدست است. لیمو ابراهیمی در اواخر سال 1384 ‌در شهر همدان به اتهام مشارکت در قتل یک مرد دستگیر و زندانی شد. دادگاه کیفری همدان حکم اعدام نامبرده را صادر و ابلاغ کرده است. لیمو ابراهیمی بعنوان یک کارگر به‌ همراه همسرش در یک مرغداری در حومه شهر همدان کار میکرد که از سوی صاحب مزرعه به‌ قصد تجاوز جنسی مورد تعرض قرار گرفته بود، که ‌با مداخله‌ همسر لیمو، مرد متجاوز به‌ قتل رسیده و همسر وی نیز متواری شده است. در آن ایام پلیس جنایی لیمو ابراهیمی را به‌ عنوان متهم دستگیر و زندانی نمود. پنج شنبه 3 اسفند 1385

ارومیه: شکوفه داغستانی به اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده است. شکوفه داغستانی قورمیچ 28 ساله، فرزند احمد و اهل روستای گنجه چین از توابع سرو ارومیه است و دو فرزند 5 و 2 ساله به نامهای حیدر و گل سمنو دارد. نامبرده در تابستان سال 1384 در جریان تست و آزمایش یک اسحله همسر خود را به قتل رسانده است. سه شنبه 29 اسفند 1385

بوکان: «محمد حسن پور» فرزند احمد که از 4 سال پیش زنداني است به‌ اتهام قتل دوست دانشجوي خود، به‌ اعدام محکوم گرديد. دوشنبه 30 مرداد 1385

بوکان: «صفر قادري»معروف به‌ «فرزين قادري» اهل بوکان به اتهام قتل فردي به نام «هوشنگ قادري» به اعدام محکوم گرديد‌. همدست وي نيز»فاطمه» نامي است که به 8 سال  حبس محکوم شده است. دوشنبه 30 مرداد 1385

نقده: يك نوجوان 15 ساله اهل نقده به نام» هدايت نيرومند»به اتهام قتل محكوم به اعدام شد. نامبرده اهل روستاي قارني ميباشد و از 6 ماه پيش به اتهام قتل پدر خود دستگير و زنداني شده است. هدايت نيرومند كه 15 سال سن دارد به موجب حكم صادره تا رسيدن به سن 18 سالگي در زندان باقي خواهد و پس از آن حكم اجرا خواهد شد. سه شنبه 28 آذر 1385

سنندج: یک جوان به نام کیوان احمدی اهل سنندج که در زندان مهاباد به سر می برد به اعدام محکوم شده است. کیوان احمدی 18 سال دارد و از یک سال پیش دستگیر و زندانی شده و براساس آخرین حکم صادره از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است. نامبرده در جریان انتقال مواد مخدر از سنندج به مهاباد بازداشت گردیده است. چهارشنبه 11 بهمن 1385

سنندج: عبداله امیری اهل سنندج که در زندان مهاباد به سر می برد به اعدام محکوم گردیده است. عبداله امیری 24 سال دارد و از یک سال پیش دستگیر و زندانی شده و براساس آخرین حکم صادره از سوی دادگاه به اعدام محکوم شده است. نامبرده در جریان انتقال موادمخدر از سنندج به مهاباد بازداشت گردید. چهارشنبه 11 بهمن 1385

مهاباد: یک زندانی به نام محمد محمودی که پیش تر به اعدام محکوم شده بود و پس از اجرایی حکم به طرز معجزه آسایی از مرگ رهایی یافته بود، مجددا با اجرای حکم اعدام مواجه گردیده است. دوشنبه30 بهمن 1385

بند دوم: اعدام شدگان

بنا به اعلام گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سال مورد گزارش حداقل 5 نفر به نامهای صلاح محمدی گویلانی، رسول کرد، ناصر باتمانی، شکراله عیوضی و خسرو قلندری، از متهمین به شرکت در قتل و یا ارتکاب به قتل، محکوم به اعدام شده و حکم در مورد آنها به اجرا در آمده است:

اروميه : يک زنداني سردشتي به نام» صلاح محمودي گويلاني» پس از ده سال حبس، روز شنبه 3 تيرماه در زندان اروميه به چوبه دار  آويخته شد. صلاح محمودي گويلاني به همراه «عزير خلکاني» و «مسعود شوکه»در سال 1375 به اتهام شرکت در قتل يک مامور امنيتي در شهر سردشت دستگير و به اعدام محکوم شدند. عزيز خلکاني 27 آذر ماه و مسعود شوکه در 13 دي ماه سال گذشته پس از سپري کردن 9 سال و نيم حبس، به دار آويخته شدند. صلاح محمودي گويلاني نيز در ساعت 6 بامداد روز شنبه 3 تيرماه در زندان اروميه به دار آويخته شد. شنبه 3 تير 1385

نقده : يك زنداني اهل شهر نقده به نام»رسول كرد» كه به اعدام محكوم شده بود، پس از 4 سال حبس، طبق حكم صادره از سوي دادگاه جزايي شهر نقده به دار آويخته شد. نامبرده در 4 سال پيش به اتهام قتل عمد دستگير و زنداني شده بود. يكشنبه 26 آذر 1385

سنندج: يک جوان 22 ساله کامياراني به نام ناصر باتماني پس از 5 سال حبس در زندان مرکزي سنندج به دار آويخته شد. نامبرده از 5 سال پيش به اتهام ارتکاب به قتل يک شهروند ديگر دستگير و زنداني شده بود. دوشنبه 11 دي ماه 1385

بیجار: یک شهروند بیجاری به نام شکراله عیوضی که به مرگ محکوم شده بود در زندان سنندج به دار آویخته شد. نامبرده یک کشاورز و اهل روستای»شیرکش»از توابع شهرستان بیجار بود و متهم به قتل یک روستایی دیگر گردیده بود. شکراله عیوضی تا آخرین لحضات عمرش از چگونگی وقوع قتل اظهار بی اطلاعی میکرد و دست داشتن در آنرا رد کرده بود. یکشنبه 8 بهمن 1385

نقده: یک شهروند نقده ای به نام خسرو قلندری به اتهام قتل یک شهروند دیگر به دار آویخته شد «خسرو قلندری «به‌ اتهام قتل یک شهروند دیگر به‌ نام » اسماعیل سیده‌» روز دوشنبه‌ 7 اسفندماه در زندان این شهر اعدام شد. نامبرده‌ از سه‌ سال پیش زندانی و به‌ قصاص محکوم گردیده‌ بود. جمعه 11 اسفند 1385

 

بند سوم: قتل شهروندان

براساس اعلام مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سال 1385 حداقل 20 نفر در اثر تعقیب و گریز و یا شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده اند. رئوف جوانمردی، لطیفه سلامت، شیلان آراس، مختار حسن پور، علی محمودی، ابراهیم عبدالهی، هدایت دیماسی، محمد عزیزی، طلحه احمدی، آوات عزیز پور، ایوب محمدی، هیوا نظری، عبداله سرکان، بیژن بادوزاده و یوسف پیروتی از جمله مقتولین اند.

سردشت: يک کولبر زحمتکش به نام «رئوف جوانمردي» در نوار مرزی توسط نيروهاي انتظامي به قتل رسيد. يکم تيرماه 1385

تهران: شیلان آراس(آیفر سرته) روزنامه نگار کرد اهل اورفای کردستان ترکیه درحال تهیه گزارش در مورد خودکشی زنان در مناطق کردنشین، در نوار مرزی توسط نیروی نظامی ایران به قتل رسید. 16 تیرماه 1385

کامياران؛ يک زن چریک به نام» لطيفه سلامت» کشته شد و جسد وی همراه با عضو مقتول ديگر از يک حزب کردي به خودرو بسته شده و در روستاها به نمايش گذاشته شد. پنجشنبه 15 تير ماه 1385

سردشت؛ «مختار حسن پور»پس از اصابت گلوله نیروهای انتظامی و به آتش کشیده شدن اتومبیلش به طرز فجیعی در میان شعله های آتش جان سپرد. شنبه 8 مردادماه 1385

سردشت: يک روستایی به نام»علي محمودي» در اثر تیر اندازی نیروی انتظامی به اتومبیلش به قتل رسید و يک روستايي معترض ديگر در درگيري با نيروهاي انتظامي کشته شد. چهارشنبه 18 مرداد 1385

قروه؛ يک شهروند کرد قروه اي به نام «ابراهيم عبدالهي» توسط نيروهاي انتظامي به قتل رسيد. دوشنبه 23 مرداد 1385

پيرانشهر: يک جوان 25 ساله پيرانشهري به نام»هدايت ديماسي»بر اثر اصابت گلوله نيروهاي انتظامي به قتل رسید. 30 مرداد 1385

بانه: يك كولبر كرد به نام محمد عزيزي فرزند كريم در نوار مرزي بانه با شليك نيروهاي انتظامي به قتل رسيد. جمعه 3 آذر 1385

مهاباد: يك جوان 22 ساله به نام «طلحه احمدي» فرزند قاسم اهل روستاي قم قلعه از سوي نيروهاي پايگاه انتظامي درياس مهاباد هدف تيراندازي قرار گرفت و در دم كشته شد. پدر و برادر مقتول به نام هاي قاسم و بهروز به دليل فعاليت هاي سياسي از مدتي قبل دستگير و زنداني شده اند. سه شنبه 7 آذر 1385

سردشت: » آوات عزيز پور» فرزند رسول، 25 ساله و اهل سردشت در ساعت 22 شامگاه روز پنج شنبه 16 آذر ماه از سوي نيروهاي انتظامي مستقر در پاسگاه «قلعه رش» هدف گلوله قرار گرفت و به قتل رسید. اتومبيل مقتول حامل مقداري مواد سوختي بود. جمعه 17 آذر 1385

سنندج: يك شهروند سنندجي به نام» ايوب محمدي » در راه بازگشت از خرم آباد در استان لرستان هدف تيراندازي پليس قرار گرفت و به قتل رسید. نامبرده در زمينه تجارت و كالاهاي پيله وران فعاليت داشته و در راه بازگشت از خرم آباد اتوموبيل وي هدف تيراندازي پليس قرار گرفت و كشته شد. 23 آذر 1385

مياندوآب: یک شهروند كرد به نامهاي هيوا نظري در اثر تيراندازي نيروهاي انتظامي به اتومبيلش به طرزي فجيع به قتل رسيد. يكشنبه 3 ماه 1385

مياندوآب: عبداله سركان در اثر تيراندازي نيروهاي انتظامي به اتومبيلش به قتل رسيد. يكشنبه 3 ماه 1385

مهاباد: بیژن بادوزاده در جریان محاصره نیروهای امنیتی در یکی از خیابان های شهر مهاباد به قتل رسید. بیژن بادوزاده فرزند زندانی سیاسی جهانگیر بادوزاده و عضو یک حزب کردی بوده و در جریان محاصره نیروهای امنیتی در اثر انفجار نارنجک به طرز دلخراشی به قتل رسید. جهانگیر بادوزاده پدر مقتول، پیش تر به اعدام محکوم شده و چند سالی است در زندان به سر می برد. در این رابطه خواهر 16 ساله این جوان به نام گلچین در اعتراض به حکم اعدام پدرش خودسوزی کرده و جان باخته است. جمعه 6 بهمن 1385

مهاباد: یک جوان 18 ساله به نام بهمن مرادی در درگیری میان نیروهای انتظامی با تجمع کنندگان شهر، هدف تیراندازی نیروهای انتظامی قرار گرفت و به قتل رسید و سه نفر دیگر مجروح و چند نفر نیز دستگیر شدند. جمعه 27 بهمن 1385

تهران: سه عضو یک حزب کرد به نامهای یوسف پیروتی دو نفر دیگر با نام سازمانی دجله‌ فرات و تیکوشین توسط نیروهای دولتی به قتل رسیده و جسدشان تحویل خانواده هایشان داده نشد. در اوایل ماه مارس، در اطراف شهر ارومیه‌ نیروهای سپاه پاسداران با تعدادی از اعضای یکی از احزاب مخالف درگیر شده‌ و در این درگیری سه‌ تن به‌ نامهای «دجله‌ فرات»از اهالی شهر»دریک»کردستان سوریه،»تیکوشین»از اهالی شهر»یوکسوکاوا» کردستان ترکیه‌ و»یوسف پیروتی» معروف به‌ «مانی کیاکسار» از اهالی شهرستان مهاباد، متولد 1380و دانشجوی سابق دانشگاه نازلوی ارومیه‌ جان خود را از دست دادند. جمعه 25 اسفند 1385

بند چهارم: برخورد با روزنامه نگاران و مطبوعات

 

طی سال مورد گزارش، نقض آزادی بیان و مطبوعات کماکان ادامه داشت و روزنامه ها و رسانه ها همچنان تحت فشار برای ادامه فعالیت ناچار به خودسانسوری شدید بودند. در این سال برخورد با فعالان و روزنامه نگاران، احضار به دادگاهها، دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران و توقیف مطبوعات و مسدود و فیلتر کردن سایتها و وبلاگها ادامه داشت. ذیلا مواردی از برخورد با آزادی بیان و قلم در کردستان ذکر میشود.

تهران: وب سايتهاي سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و سایت هفته نامه پيام مردم، در ايران مسدود و از کنترل مديران آن خارج گردید. 21 فروردين 1385

مريوان: مادح احمدى روزنامه‌نگار  به اتهام فعالیت سیاسی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال حبس و تبعيد، محكوم شد. 6 خرداد 1385

سنندج؛ اجلال قوامي و سعيد ساعدي دو روزنامه نگار کرد در دادگاه انقلاب اسلامي سنندج دادگاهي شدند. دوشنبه 26 تيرماه 1385

تهران: حکم يک سال حبس تعزيري » محمد صديق کبودوند » به همراه 5 سال ممنوعيت از روزنامه نگاري و توقيف دائم هفته نامه «پيام مردم «از سوي دادگاه کيفري سنندج، قطعي شد. يکشنبه 30 مهرماه 1384

تهران: وبلاگ» رنج مردم» متعلق به محمدصديق کبودوند رئيس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مسدود شد. وبلاگ» رنج مردم» با موضوعيت حقوق بشر در کردستان در سال 1383 ايجاد شده بود. جمعه 14 مهرماه 1385

سنندج: سامان سليماني، رضا علي پور و فرهاد امين پور از اعضاي هيات تحريريه هفته نامه روژهلات بازداشت شدند. سه شنبه 18 مهر ماه 1385

سنندج؛ اتهام سه روزنامه نگار زندانی سنندجي عضو هيات تحريريه هفته نامه «روژهه لات» به نام هاي «سامان سليماني»، «رضا علي پور» و » فرهاد امين پور» تاکنون مشخص نشده است. پنج شنبه 20 مهر ماه 1385

اروميه؛ دانشگاه اروميه 6 نشريه دانشجويي را توقيف کرده است. نشريات کردی-فارسی فصلنامه»مانيشت» گاهنامه»هه ناران» و فصلنامه «تريفه» به اتهام دامن زدن به مسائل قومي و اقدام عليه امنيت ملي توقيف شدند. در همين حال سه نشريه آذري- فارسي به نامهاي «اويانيش»، » ياشيل» و » کشاورزان جوان» به اتهاماتي مشابه نشريات کردی توقيف شده اند. پيش تر نشريات کردي- فارسي «زيلان» و «روژانو»، از سوي دانشگاه اروميه‌ توقيف گرديده بود‌. چهارشنبه 3 آبان ماه 1385

سنندج؛ اموال دکتر رويا طلوعي سردبیر هفته نامه راسان توسط دادگاه ويژه اصل 49 قانون اساسي توقيف و در آستانه مصادره شدن قرار گرفت. جمعه 21 مهرماه 1385

تهران؛ يک پايگاه خبري، کردي– فارسي به نام «هوال نيوز» توسط دستگاه مخابراتي ايران فيلتر شد. دوشنبه 8 آبان ماه  1385

ديواندره : علي احمدي به اتهام چاپ يک کتاب مذهبي به 5 سال حبس و تبعيد به کرمان محکوم شد. چهارشنبه 17 آبان 1385

ديواندره : سعيد احمدي به اتهام چاپ يک کتاب مذهبي به 4 سال حبس و تبعيد به بندرعباس شد. چهارشنبه 17 آبان 1385

ديواندره : هادي احمدي به اتهام چاپ يک کتاب مذهبي به 3 سال حبس و تبعيد به اهواز محکوم شد. چهارشنبه 17 آبان  1385

سنندج ؛ «حسين احمدي‌نياز»، «جليل آزاديخواه»،»عدنان حسن‌پور» و صديق مينایي» از دست اندر کاران هفته‌نامه توقيف شده‌ «آسو» «ئاسو» بار ديگر به دادگاه احضار شدند. جمعه 12 آبان 1385

سنندج ؛ اجلال قوامي روزنامه نگار کرد به اتهام انتشار مقالاتي در هفته نامه نامه توقيف شده پيام مردم، به دادگاه احضار شد. دوشنبه 29 آبان 1385

اروميه : دو روزنامه نگار به نامهاي قربان عباسي (آذري) و يوسف پيربوداغي (كرد) از گردانندگان نشريه فرداي ما ويژه نقده هريك به پرداخت يك ميليون تومان جزاي نقدي محكوم شدند. جمعه 3 آذر 1385

تهران: تونيا كبودوند دبير بخش زنان هفته نامه توقيف شده پيام مردم به اتهام نشر مطالب الحادي به دادگاه فراخوانده شد. دوشنبه 20 آذر  1385

سنندج: شهرام قوامي فعال ادبي سنندجي از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان عمومي سنندج انتقال داده شد. شنبه  9 دي ماه  1385

سنندج: دادگاهي تونيا کبودوند، اجلال قوامي و کاوه حسين پناهي سه عضو هيات تحريريه پيام مردم به تعويق افتاد. دوشنبه  11 دي ماه 1385

تهران: ابراهیم درویش آلی خبرنگار و گزارشگر «کوردستان تی وی» که توسط نيروهاي امنيتي دستگير و به مدت 16 روز بازداشت شده بود، ممنوع الفعالیت شده و اجازه خروج از شهر تهران را ندارد . سه شنبه 1 اسفند 1385

سنندج: سه عضو کانون تازه تاسیس نویسندگان کرد به نامهای پیمان یاریان، لیلا مدنی و محمدعلی توفیقی به مراکز امنیتی احضار شدند. شنبه 28بهمن 1385

مهاباد: هیات نظارت بر مطبوعات پس از توقیف هفته نامه پیام کردستان، این نشریه را لغو امتیاز کرد، سلیمان بایزیدی عضو شورای سردبیری پیام کردستان از سوی گروهی ناشناخته تهدید به مرگ شد. یکشنبه 20 اسفند 1385

سنندج : منصور طیفوری که در مریوان دستگیر و به‌ بازداشتگاه اداره‌ اطلاعات سنندج انتقال یافته‌ بود کماکان وضعیتی نا معلوم دارد و اجازه ملاقات با خانواده و وکیل خود را نیافته است. جمعه 25 اسفند 1385

بند پنجم: خودکشی زنان و تعرض به حقوق آنان

خشونت علیه زنان بویژه در سطح جامعه و در میان خانواده ها در مناطق مختلف کماکان وجود داشت. در مواردی زنان معترض برای بیان اعلام اعتراض و نارضایتی خود از شرایط موجود، ناچار به قطع حیات خود برای همیشه گردیده اند. خودسوزی و خودکشی اعتراضی زنان دهها قربانی بر جای نهاده است ذیلا مواردی از این رویدادهای ناگوار که توسط خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان گزارش شده و اغلب به مرگ زنان ناامید، منتهی گردیده، آورده شده است:

ارومیه: یک زن 27 ساله به نام «فلک ناس .ح.م»اقدام به خود سوزی کردو جان سپرد. شنبه 3 اردیبهشت 1385

ارومیه: یک زندانی سیاسی به نام» شیلان. ارومیه ای» در زندان مراغه اقدام به خودکشی کرد. 8 اردیبهشت 1385

مهاباد: يک زن جوان 14 ساله به نام» دلنيا.ر» با خوردن سم، اقدام به خودکشي کرد. پيشتر آمنه 30 ساله و خسرو جلالي 37 از اهالي روستاي » قوم قلعه» اقدام به خودسوزي کرد و هردو جان باختند. 25 فروردين 1385

بانه: در محله سات آباد، يک زن جوان 17 ساله به نام» پروين. ر»توسط همسرش»عمر. ک»به قتل رسيد.»عمر. ک» که خود نيز 22 ساله است، جهت مخفي داشتن قتل همسر جوانش، جسد وي را در درون يک چاه آب پنهان کرده بود. پروين در زمان قتل، 6 ماهه حامله بوده است. 20 ارديبهشت 1385

مهاباد: زني 40 ساله و خانه دار به نام» آمنه .س» خود را به کشيد و در وضعيتي وخيم به سر مي برد. 22 ارديبهشت 1385

بانه: «عثمان صالح نژاد» اهل روستاي «قول استير» بانه در سال 1382 همسرخود به نام» کاله»،30 ساله، فرزند حاج عزيز اهل روستاي»خوري آباد» را به قتل رسانده و سپس با همکاري برادرش» حسين» جسد کاله سوزانده بود. نامبردگان دستگير و به حبس ابد محکوم شدند. اما از آنجا که عثمان در دوران جنگ، مدتي را در اسارت ارتش عراق بوده، بنا بر اين» آزاده» شناخته شده و موجب تخفيف محکوميت نامبرده شد. جمعه 19 خرداد 1385

پيرانشهر؛ يک زن به نام» کبري خضر زاده» از يک خورو در حال حرکت بطرز مشکوکی به بيرون پرت شده و جان سپرد. جمعه 16 تير ماه 1385

بوکان؛ يک زن به نام» گلاله» که جسد وي در گورستان» آي جي» پيدا شده ، به طرز مشکوکي به قتل رسيده است. پنج شنبه 5 مرداد 1385

دهگلان؛ يک فرد به نام » تيمور» عضو يک نهاد امنيتي همسر خود را به نام «فريبا سليماني» با شليک 14 تير به قتل رساند. چهارشنبه 25 مردادماه 1385

سقز: یک زن جوان 28 ساله به نام فریده به دلایلی نا معلوم اقدام به خودسوزی کرد و جان سپرد. دوشنبه 6 شهریور 1385

مهاباد: یک دختر نوجوان 14 ساله مهابادی به نام… فرزند» خالد. س» در باغ شایگان مهاباد خود را حلق آویز کرد. دوشنبه 6 شهریور 1385

کامیاران: یک زن جوان به نام» آرزو.ص» پس از اقدام به خودکشی و ترخیص از بیمارستان، بطرز مشکوکی فوت کرد. دوشنبه 27 شهریور 1385

مهاباد؛ يک زن آذري به نام » طبيبه‌ .ر » در زندان مهاباد اقدام به‌ خودسوزي کرد. پنج شنبه 20 مهر ماه 1385

ماکو؛ يک زن اهل ماکو به نام» لطيفه. ع» اقدام به خود سوزي کرد و در اثر شدت جراحات ناشي از سوختگي جان سپرد. جمعه 28 مهر ماه 1385

سقز، يک زن 48 ساله سقزي به نام»عصمت.س» به دلايلي نامشخص با خوردن سم کشنده، به زندگي خود پايان داد. يکشنبه 14 آبان

مهاباد: يک دختر 17 ساله مهابادي به نام» ليمو. ن » به دلايلي نامشخص اقدام به خود سوزي کرد. سه شنبه 16 آبان 1385

بانه: يک زن آسیب دیده به نام»شهلا ذبيحي» بدلیل فقدان تجهيزات و فوريتهاي پزشکي ضرور در مراکز درماني و بيمارستاني شهر بانه جان سپرد. سه شنبه 16 آبان 1385

سقز: يك دختر 23 ساله به نام»بيان…»اهل روستاي «لگزي» از توابع سقز به دلايلي نا معلوم به قتل رسيده است. دوشنبه 6 آذر 1385

ايلام: يك زن در شهر ايوان توسط دو تن از برادارنش به نامهاي محمد و مهدي به طرز فجيعي به قتل رسيد. يك شنبه 19 آذر 1395

سردشت : يک زن جوان 22 ساله به نام قمر به دليل اختلاف خانوادگي خود را به آتش کشيد و پس از يک هفته تحمل درد و رنج در بيمارستان جان سپرد. يکشنبه ۲۴ دي ماه 1385

تهران: یک زن 16 ساله به نام» لیلا.م» در دیواندره خود را به دار آویخت و یک زن دیگر  در سقز به نام » فریده. ز» خود سوزی کرد. شنبه ۲۱ بهمن 1385

بوکان: یک زن جوان بوکانی به نام» سدری.پ «به دلیل مشکلات خانوادگی اقدام به خود سوزی کرد و جان سپرد. جمعه 4 اسفند 1385

بانه: یک زن به نام» نظیره»به دلیل عدم کسب اجازه برای ازدواج مجدد، در روز جهانی زن توسط برادرانش به قتل رسید. چهارشنبه 23 اسفند 1385

سردشت : یک زن جوان 22 ساله به نام «فرشته.ع» در اثر اختلافات خانوادگی با خود سوزی به زندگی خود پایان داد.  سه شنبه 29 اسفند 1385

مهاباد: یک زن جوان مهابادی به نام » کژال..ب» از اهالی محله باغ شایگان از چند روز پیش ناپدید شده است.   جمعه 11 اسفند 1385

بانه: دو زن و دو مرد، در دو روستاي حومه بانه از روش و عرف منسوخ شده محلي ازدواج‹ زن به زن› استفاده كردند. چهارشنبه 8 آذر 1385

بند ششم: برخورد با دانشجویان

 

در سال 13865 اعمال فشار بر دانشجویان، ایجاد محدودیت برای آنان، تهدید و بازداشت، محروم کردن از تحصیل و ممانعت از فعالیت های سیاسی و مدنی در مراکز دانشگاهی و آموزش عالی در کردستان مشکلاتی را برای دانشجویان فعال بوجود آورد. ذیلا مواردی از اینگونه برخوردها بیان می شود:

سنندج: آسو صالح و چيا حجازي از فعالين دانشجويي دانشگاه كردستان، هر يك به 6 ماه حبس به مدت سه سال تعليق، محكوم شدند. چهارشنبه 6 دي ماه 1385

سنندج: تعدادي از دانشجويان كرد به نامهاي سوران حسيني، کامران رحماني، پيمان نعمتي، آکو قيصري، احسان احمدي، خسرو الهي، کوروش مرب و ياسر گلي، احكام تعليق از تحصيل و توبيخ گرفتند و يكي از دانشجويان به نام آرام نصرت پور بازداشت گرديد. جمعه15 دي ماه 1385

سنندج : نيروهاي امنيتي و حراست در دانشگاه ها با ورود به خوابگاههاي دانشجويي، نسبت به جمع آوري وسايل تصويري دانشجويان  اقدام نموده و دانشجويان را به کميته هاي انظباطي معرفي کردند. يکشنبه 24 دي ماه 1385

تهران: دانشجویان کرد دانشگاههای تهران در روز جهانی زبان مادری، به ممنوعیت آموزش زبان مادری در نظام آموزشی ایران، ربوده شدن عبداله اوجالان در 8 سال پیش، سرکوب اعتراضات مدنی در مهاباد، سنندج و ماکو در سال جاری و سالهای گذشته، و  تبعید و دستگیری دانشجویان در سنندج و کرمانشاه اعتراض کردند. سه شنبه 1 اسفند 1385

سنندج: یک دانشجوی فعال کرد به نام سوران حسینی به اتهام شرکت در اعتراضات دانشجویی به شهر دهاقان تبعید شد. دوشنبه 16 بهمن 1385

سنندج: آسو صالح (فعال دانشجویی و خبرنگار هفته نامه دیدگاه)، پیمان نعمتی (فعال دانشجویی)، وریا تدین، سوران حسيني (فعال دانشجویی)، ژينا مدرس گرجي (فعال دانشجويي)، احسان احمدی (فعال دانشجویی)، الیاس کریمی( فعال دانشجویی) و صلاح زمانی از جمله دستگیر شدگان 8 مارس در سنندج اند. شنبه 19 اسفند 1385

بند هفتم: احضار  و  دادگاهی شهروندان

طی سال مورد گزارش دستگاه قضایی و دادگاههای انقلاب و عمومی تعدادی از شهروندان را به دادگاهها فرا خوانده اند. برخی از این احضار شدگان در پرونده های دیگری قبلا حکم محکومیت و یا برائت گرفته اند اما با اتهاماتی جدید و یا رسیدگی نشده، مجددا احضار شده اند.

ذیلا مواردی از احضار و دادگاهی شهروندان براساس خبرهای خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان آمده است. شمار احضار شده ها با تجمیع محکوم شدگان و بازداشت شدگان در سال 1385 بالغ 600 نفر بوده است:

سقز: نادر رضايي و ابراهيم صالحي از بازداشت شدگان تابستان گذشته به دادگاه احضار شدند. 27 فروردين 1385

سقز : «محسن کريميان» به اتهام شرکت در اعتراضات خياباني و ايجاد اخلال در نظم عمومي به دادگاه فرا خوانده شد. جمعه 9 تير ماه 1385

سنندج ؛ اجلال قوامي روزنامه نگار و فعال مدني و سياسي کرد، روز دوشنبه آينده دادگاهي ميشود. دو شنبه 19 تير ماه 1385

سقز؛ محمود صالحي و نجيبه صالح زاده به اتهام تحريک مردم به مقابله با نيروهاي انتظامي دادگاهي مي شوند. چهارشنبه 4مرداد 1385

سقز ؛ «سامرند صالحي» شهروند جوان اهل سقز دادگاهي شد.سه شنبه 7 شهريور 1385

سقز؛ «اسعد خياط باشي» توسط دستگاه امنيتي احضار و تحت بازجويي قرار گرفت. پنج شنبه  26 مرداد 1385

سقز ؛ 9 شهروندبه نامهاي»محمدصالح نصري، فتاح رضازاده، عباس رضازاده، هادي حيدري، پيمان مهري، محمد وطن خواه، لقمان محمدي، سامان بيگلري و مصطفي توفيقي دادگاهي شدند . 6 شهريور 1385

قروه ؛ 7 شهروند قروه اي به نامهاي مکائيل اميني، منصور مروتي، طالب ميرزايي، طالب ميهمي، محمود شريفي، حبيب اله محمدي و نصراله طهماسبي به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی دادگاهي ميشوند. دوشنبه 13 شهريور 1385

دهگلان؛ يک فعال مدني به نام» حبيب الله طهماسبي» که پيشتر با قرار وثيقه سي ميليون توماني آزاد شده بود مجددا به دادگاه احضار شد. يک شنبه 9 مهر 1385

سقز: دو فعال کارگري سقزي به نامهاي سيد جلال حسيني و محمود صالحي به شعبه اول دادگاه انقلاب فرا خوانده شدند.دوشنبه  10 مهر ماه 1385

سقز: «لقمان مهري» به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. دوشنبه 24 مهرماه 1385

سردشت؛ کودکان شرکت کننده در مراسم روز جهاني کودک در شهر سردشت و والدين آنان به مدارس فراخوانده شده و مورد بازخواست قرار گرفته اند. جمعه 28 مهرماه 1385

بانه؛ يک شهروند محکوم به زندان به نام» هدايت خسرو زاده»، به اتهام درگيري با نيروي انتظامي به دادگاه فرا خوانده شد. جمعه 28 مهرماه 1385

کرمانشاه ؛ 6 جوان كرد به نامهاي کاوه انوري، خالد رسولي، وريا کريمي، هيوا نوري، وطن عبادي و ژيان کامکار به اتهام همكاري با احزاب كرد دادگاهي شدند. جمعه 17 آذر 1385

مهاباد: مریم قاضی و مصطفی قاضی به اتهام ایجاد آشوب و تبلیغ برضد نظام جمهوری اسلامی به دادگاه فراخوانده شدند. نامبردگان پیش تر در دادگاه انقلاب به اتهام تبلیغ علیه نظام به ترتیب به 5 سال و 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بودند. شنبه 28بهمن 1385

سقز: حکم حبس یک شهروند به نام افشین محمدی لغو شده و حکم حبس 4 شهروند دیگر به نامهای محمود صالحی، جلال حسینی، محسن حکیمی و برهان دیوارگر در دادگاه تجدید نظر بررسی می شود. یکشنبه 6 اسفند 1385

نقده: دکتر پرویز محمدی استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پیام نور نقده‌ در ارتباط‌ با ناآرامیهای تابستان گذشته‌ ترکان شهر نقده‌، به‌ دادگاه انقلاب فرا خوانده‌ شد. یکشنبه 20 اسفند 1385

ارومیه :دو زندانی به‌ نامهای»محمد امین عبداللهی»و «قادر محمد زاده‌» به‌ اتهام درگیری با نیروهای دولتی محاکمه‌ می شوند. جمعه 25 اسفند 1385

بند هشتم:  بازداشت شدگان سیاسی

براساس گزارشهای گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی در سال 1385، بیش از 300 نفر را به اتهام های سیاسی و مدنی دستگیر و روانه بازداشتگاهها کرده اند، دستگیر شدگان عمدتا از یک تا 5 ماه و یا بیشتر در بازداشت بوده اند. در میان دستگیر شدگان چند زن از جمله یک زن حامله و چند نوجوان دیده می شود. همچنین طی سال مورد گزارش تعدادی از شهروندان که تحت تعقیب دستگاههای امنیتی و قضایی بوده اند، توسط تعقیب گران دستگیر شده و مدتها خانواده ها و بستگان آنها از سرنوشت شان بی اطلاع بوده اند.

صورتخلاصه بخشی از بازداشت شدگان طبق گزارشهای گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در ذیل می آید. مرکز اطلاع رسانی گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از انتشار اخبار و گزارشهای که توسط منابع رسمی و یا سایر منابع حزبی و گروهی تولید و یا منتشر شده است، صرفنظر کرده است.

بوكان: آزاد رسولي، ابوبکر باپيري، خضر سعيد نژاد، محمدصالح کوخاشيره، خالد شيرزاد، ابوبکر تيکان تپه، آوات قريشي، محمد امين سليميان، سعداله سلطانيان، خضر مولودي، رزگار سليميان، دارا قريشي، ريبوار سليميان و کامل سليميان توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده اند. 8 فروردين 1385

سقز: عارف مرداني، هاوري كيخسرو، هيوا شريفي و مهران سليمي توسط اداره اطلاعات دستگير و به مكان نامعلومي منتقل گرديدند. یک ارديبهشت 1385

سردشت: درجريان درگيري بين نيروهاي انتظامي با مردم، بیش از 20 نفر از شهروندان سردشتي دستگير شدند. ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۵

کرمانشاه: دو جوان کرد به نامهاي وهاب رستمي و ناصر قبادي به اتهام ارتباط با احزاب کرد توسط نيروهاي امنيتي دستگير شدند. 22 ارديبهشت 1385

بوکان: سه شهروند بوکاني به نامهاي فاروق عزيز نژاد، يوسف رحمان پور و ارسلان پيروکي دستگیرشده و از وضعیت آنها اطلاعي در دست نيست. 27 ارديبهشت 1385

سقز: يک نوجوان 15 ساله روستايي به نام» رامين صالحي» به اتهام همکاري با احزاب کردي بازداشت و مورد آزار جسمي قرار گرفته است. 5 خرداد 1385

مهاباد: يک نوجوان ۱۶ ساله به نام کاوه بهرامي به اتهام سياسي دستگير و زنداني ‏شده است. 25 خرداد 1385

خوي: علي حسيني فرزند سراج الدين سه ماه پيش به اتهام ارتباط با يک حزب ‏سياسي کرد در شهر بانه دستگير و زنداني شده است. پنجشنبه  8  تير 1385

بانه: یک کشاورز روستایی به نام » عثمان قادري» به اتهام ارتباط با يک حزب کردي دستگير شد. جمعه 9 تير ماه 1385

سقز؛ یک شهروند به نام » بهمن آزادي» پس از 4 ماه ناپديدي سر از زندان پيرانشهر درآورد. شنبه 10 تير ماه 1385

بانه: يک کارگر جوان به نام» شهرام عزيزپور» به اتهام به همراه داشتن نشريه يک حزب سياسي کردي دستگير شد. يکشنبه 11 تير ماه 1385

بانه: نيروهاي امنيتي با شليک به سوي 4 جوان کرد، سه نفر از آنان را به نامهاي «زانکو رحمتي»، «آرام رضازاده» و «حسن»  را دستگير و» کيوان محمودي» را مجروح کردند. يکشنبه 11 تير ماه 1385

بانه: سياوش خنداني به اتهام ارتباط با يک حزب کرد، توسط نيروهاي امنيتي دستگير شد. سه شنبه 13 تير ماه 1385

بوکان: يک زن جوان حامله به همراه کودک 2 و نيم ساله اش توسط نيروهاي انتظامي دستگير و به مکان نامشخصي انتقال داده شده است. 13 تير ماه 1385

مهاباد؛ عياد محمد نسيم از اهالي کردستان عراق، به اتهام همکاري با احزاب کرد چند ماه دستگير و زنداني شده است. جمعه 16 تير ماه 1385

سردشت: دو جوان کرد به نامهاي» شاخوان صلواتي» و «فاتح حسيني» به اتهام ارتباط با يک حزب کردي دستگير شدند. جمعه 16 تير ماه 1385

مهاباد: ادريس خنده‌ رش، عمر صالحي زاده‌، هژار عربي و جعفر ايثاره‌ در 22 تيرماه بازداشت شده اند. شنبه 24 تيرماه 1385

بانه ؛ «هدايت خسرو» به دليل اعتراض به ضرب و شتم يک نوجوان توسط نيروي انتظامي بازداشت شد. دو شنبه 26 تيرماه 1385

بانه؛ يک زن بانه اي به نام»فرزانه رضوي» به اتهام نگهداري پرچم کردستان و فعاليت سياسي دستگير و زنداني شد. دو شنبه 26 تيرماه 1385

تهران؛ حاج کورش جهانگيري و حاج داريوش جهانگيري از کرمانشاه، حاج عثمان از بوکان و انور محمدي از کامياران، از تجار کرد بازداشت شده اند. چهارشنبه 4مرداد 1385

سنندج؛ فلاح ولايتي، فرشيد صلواتي و لقمان صلواتي درحومه سنندج بازداشت شدند. چهارشنبه 4مرداد 1385

سقز؛ به يک نوجوان17 ساله به نام «شاهو ملکي» از متهمين تابستان سال گذشته پس از دادگاهي مجددا راهي زندان شد. شنبه 8 مردادماه 1385

پيرانشهر ؛ دو جوان 17 و 18ساله کرد به نامهاي»علي رمضاني» و «ابراهيم کريمي»به اتهام ارتباط با احزاب سياسي کرد دستگير و زنداني شده اند. شنبه 14 مرداد 1385

سقز؛ در جريان هجوم نيروهاي امنيتي به يک منزل در سقز، يک شهروند به نام»حسين محمدي» مجروح و بازداشت گرديد. پنج شنبه 19 مرداد 1385

دهگلان؛ يک شهروند کرد به نام «حبيب اله طهماسبي» به اتهام ارتباط با احزاب کرد دستگير شد. چهارشنبه 25 مردادماه 1385

کامياران؛ » منصور سيفي» به اتهام شرکت در اعتراضات مدني خياباني، دستگير و به زندان محکوم شد. پنج شنبه  26 مرداد 1385

مهاباد: » هيمن رحيمي» به اتهام اقدام  بر ضد امنيت داخلي و ايجاد آشوب، دستگير شد. جمعه 27 مرداد 1385

بوکان ؛ سه شهروند بوکاني به نامهاي»رضا قادري» و دو برادر از خانواده» منصور بيگ» به اتهام تبليغ بر ضد دولت، بازداشت شدند. جمعه 27 مرداد 1385

مياندوآب: پنج شهروند کرد به نامهاي» جسيم ديانت»، «سيد رزگار دل کام»، «رحيم جهانگيري»، «امير عمربيل» و «انور عمربيل» به اتهام فعاليت حزبي دستگير شدند. جمعه 27 مرداد 1385

سقز؛ ابراهيم صالحي از بازداشت شدگان سال گذشته سقز، که پيشتر به يک سال زندان محکوم شده بود زنداني شد. سه شنبه 7 شهريور 1385

بوکان؛ نيروهاي امنيتي 5 شهروند بوکاني از جمله حسن گردشي، جعفر گردشي، سيد کامل قادري و دو برادر فرد اخيرالذکر را دستگير کردند. يکشنبه 12 شهريور 1385

نقده: چهار شهروند مهابادي به نامهاي»رامين لطيفي»،»محمد رحيم ترکه‌» و «دياکو شيخ محمدي» و فواد سقزي بازداشت شدند. يکشنبه 12 شهريور 1385

مهاباد ؛ يک شهروند کرد اهل روستاي قوم قلعه به نام»وهاب فتاحي» به اتهام فعاليت سياسي دستگير شد. دوشنبه 13 شهريور 1385

مهاباد ؛ » مجيد ايور» به اتهام همکاري با احزاب سياسي کرد دستگير شد. يکشنبه 19 شهريور 1385

مهاباد:»يوسف کاکه ممي» که در ماه گذشته دستگير شده، در انفرادي دستگاه امنيتي زنداني شده است. يکشنبه 2 مهر 1385

مريوان: 9 شهروند مريواني به نامهاي عدنان رشيدي، حسن اختر ثمر، جمال بالکانه، زاهد نيک روش، عبدلخالق ايران پور، رضا مکانيک، احمد رحماني، و دو روستایی به نامهای فاتح و سلام ، به اتهام ارتباط با احزاب کرد بازداشت و محکوم به حبس شدند. دوشنبه 3 مهر 1385

قروه ؛ پنج معلم در  حومه سنندج به نامهاي اقبال جوانمردي، اسعد خاني، کورش رنجبر، ثريا قاسمي و معلم روستاي «شانه ور» از توابع قروه دستگير شده اند. در همين رابطه روز پنجشنبه 27 مهر ماه «زاهد رنجبر» برادر كوچكتر يكي از معلمين دستگير شده بازداشت شده است. جمعه 28 مهر ماه 1385

سنندج: دبير يکي از دبيرستانهاي سنندج به نام» ماجد خالديان» دستگير شد. چهارشنبه 3 آبان 1385

بانه:» آرام عبدالهي»به اتهام ارتباط با احزاب کرد دستگير شده و بيش از يک ماه است در بازداشت به سر مي برد. دوشنبه 8 آبان 1385

بانه؛ دوشهروند جوان به نامهاي» صلاح انوري» و»صلاح يزدان پناه» به اتهام فعاليت سياسي احضار و بازداشت شدند. جمعه 12 آبان 1385

سنندج؛ » واحد غريبي»  به اتهام ارتباط با احزاب کرد، از 35 روز پيش دستگير و زنداني شده است. سه شنبه 16 آبان 1385

بانه؛ يک شهروند به نام» محمود احمدپور» به اتهام خروج از مرز، دستگير و زنداني شد. سه شنبه 16 آبان 1385

پيرانشهر؛ «عثمان سرهنگي»به اتهام نگهداري پرچم کردستان در بازداشت به سر مي برد. 17 آبان 1385

پيرانشهر: کژال محمدي»،» ليلاخرازي» و» عزيز عبدالهي» بازداشت شدند. پنج شنبه 18 آبان 1385

بانه ؛ دو شهروند جوان بانه اي به نامهاي هيوا احمدي و هيوا دولتي دستگير شدند. شنبه 20 آبان 1385

مهاباد: «بهروز احمدي» به اتهام شركت در اعتراضات خياباني زنداني شد. دوشنبه 22 آبان 1385

بوکان؛ رحمان رسول زاده طي ماه گذشته در تهران دستگير و ناپديد شده است. شنبه 27 آبان 1385

بانه ؛ سه شهروند جوان به نامهاي زانيار مسگري، واحد کريمي و سارو محمودي، به اتهام فعاليتهاي فرهنگي و سياسي از طريق اينترنت، بازداشت شدند. شنبه 27 آبان 1385

بانه : ريبوار انوري به اتهام فعاليت سياسي دستگير شد. جمعه 3 آذر 1385

كرمانشاه ؛ كريم رحماني به اتهام فعاليت سياسي در كرمانشاه دستگير و به تهران انتقال داده شد. شنبه 4 آذر 1385

مهاباد : يك شهروند به نام ابراهيم بايزيدي به اتهام شر كت در تجمع غير قانوني و اقدام عليه ملي دستگير و زنداني شد. چهارشنبه 8 آذر 1385

بانه: حسين دولتي توسط نيروهاي امنيتي به اتهام فعاليت سياسي دستگير شد. يكشنبه 12 آذر 1385

بوكان: چهار شهروند به نامهاي قادر محمدزاده، علي محمدزاده، محمد عبدالهي و محمدامين عبدالهي به اتهام تشكيل گروه غيرقانوني از 14 ماه پيش دستگير و بازداشت شده اند. سه شنبه 14 آذر 1385

بوكان:» رحمان رسول زاده» حدود 3 ماه پيش در تهران به اتهامي نامشخص دستگير و به زندان اروميه انتقال داده شد. چهارشنبه 15 آذر 1385

بوكان: يوسف رحماني پور به اتهام ارتباط با احزاب كردي از 8 ماه پيش در بازداشت به سر مي برد. دوشنبه 20 آذر 1385

بانه: از يك شهروند معلول و جانباز بانه اي به نام جمال صالحي كه بيش از 50 روز است در بازداشت بسر مي برد وثيقه 32 ميليون توماني مطالبه شد. پنج شنبه 8 دي ماه 1385

سنندج: دو شهروند كرد به نامهاي فرهاد وكيلي و رحمان حيدري به اتهاماتي نامشخص بازداشت و زنداني شده اند. شنبه 9 دي ماه 1385

مريوان: هيوا بوتيمار به اتهامي نامشخص از سوي نيروهاي امنيتي دستگير و روانه بازداشتگاه گرديده است. شنبه 16 دي ماه 1385

سنندج: جهاندار محمدي به اتهام ارتباط با احزاب كرد بيش از 10 ماه است در بازداشت موقت به سر مي برد. چهارشنبه 20 دي ماه 1385

سنندج: سه شهروند بازداشت شده به نامهاي كاوه جوانمرد، آرام نصرت پور و فايق ذوالفقاري در وضعيتي نامشص بسر ميبرند و يك شهروند تحت تعقيب دستگاه امنيتي به نام شورش گلكار ناپديد شده است. چهارشنبه 27 دي ماه 1385

سنندج: کیومرث محمدی (شیانی) توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به مکان نا مشخصی انتقال داده شد . شنبه ۲۱ بهمن 1385

 بانه: 6 جوان بانه ای به نامهای حسین دولتی، ابراهیم شوریایی، ریبوار انوری، عبدالواحد کریمی، هیوا دولتی و آزاد مروتی به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کرد مخالف دولت، دستگیر و بازداشت شدند. شنبه 21 بهمن 1385

مهاباد: «سید ابراهیم بروندی «در ازای تسلیم فرزندش به نام «جلال » که متهم است به شرکت در اعتراضات خبابانی، بازداشت شد. شنبه 28 بهمن 1385

سردشت: هشت تن از از کولبران و کاسب کاران بازارچه مرزی سردشت از جمله خبات صالحی ، بهاالدین درویش، طاهر احمدی، علی برجعوی، محمد میرزا محمودی، و کامران صالحی دستگیر شدند. شنبه 28 بهمن 1385

مهاباد: سه شهروند به نامهای یونس احمدزاده، فاروق کویخا شیره و ابراهیم فرجی به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی و همکاری با احزاب کرد بصورت بلاتکلیف در بازداشت به سر میبرند. پنج شنبه 3 اسفند 1385

مهاباد: دو شهروند به نامهای رحیم دستباد و لقمان اماره ترتیب به اتهام  همکاری با احزاب و اتهام نا مشخص دستگیر شده اند. جمعه 4 اسفند 1385

سقز: شاخوان حسینی به اتهامی نامشخص دستگیر شده است. جمعه 11 اسفند 1385

ارومیه: نیروهای امنیتی و انتظامی تعدادی از روستائیان حومه شهرهای ارومیه، سلماس و خوی را دستگیر کرده اند. در روستای راژان حومه ارومیه چند جوان از جمله جوانی بنام کاوه دستگیر شده است. در منطقه صوما و برادوست ارومیه و منطقه‌ جهنم دره‌ خوی چند نفر و در منطقه‌ کلارش سلماس بیش از 25 نفر از روستائیان دستگیر شده‌ اند. دوشنبه 21 اسفند 1385

بانه: رسول خدری از 21 روز پیش، به اتهامی نامعلوم دستگیر شده است. شنبه 26 اسفند 1385

تهران: یک شهروند ایرانی به نام آرش داکلان که مدرس دانشگاه و فعال حقوق زنان است در مرز مریوان دستگیر شد. شنبه 26 اسفند 1385

كامياران: دو شهروند اهل کامياران به نامهاي»ايوب رحماني» و» نامدار رحماني» توسط نيروهاي امنيتي دستگير شده اند. 5 فروردين 1385

سردشت: کريم اميني، خسرو قرباني، احمد حسيني، واحد هرمز آبادی و علي قرباني و تعدادی دیگر از دستگير شدگان سردشتي وضعيتي نامشخص دارند. 22 ارديبهشت 1385

قروه: يک شهروند کرد اهل قروه به نام محمدمراد ميرزايي آوانگان از10 ماه پيش ناپديد شده است نامبرده فرزند عبداله اهل شهر قروه، داراي همسر و 5 فرزند است. 28 ارديبهشت 1385

مهاباد: «هژار قادر ريحاني»به اتمام عضويت در يک حزب کردي، توسط نيروهاي امنيتي دستگير و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. جمعه 19 خرداد 1385

بوکان: يک پيرمرد بيمار ذهني به نام» عبداله» بعنوان عامل آتش سوزي محصول روستايان حومه بوکان بازداشت شده است. جمعه 14 مهرماه 1385

سنندج: يک شهروند کرد به نام » وداد» مشهور به » دلير روژهلاتي» بيش از 7 ماه است دستگير شده و سرنوشتي نامشخص دارد. پنج شنبه  26 مرداد 1385

سنندج: يک دانشجوي کرد به نام» حسن محمودي» از 10 روز پيش ناپديد شده است. دوشنبه 13 شهريور 1385

بوکان: چهار زنداني به نامهاي» دارا قريشي»، «آوات قريشي»، «ابوبکر با پيري» و» يوسف رحماني پور»  در بلاتکليفي زنداني اند. يکشنبه 2 مهر 1385

مهاباد: يک شهروند مهابادي به نام» سليمان کوتر» توسط افرادي ناشناس بازداشت و ناپديد شده است. پنج شنبه 20 مهر ماه 1385

بانه: يک شهروند بانه اي به نام» عبداله رضايي» که به اتهام ارتباط با احزاب کرد مدتي در بازداشت بوده از 20 روز پيش ناپديد شده است. جمعه 19 آبان 1385

سنندج: یک شهروند سنندجی به نام علی سهرابی پس از احضار به مراکز امنیتی کردستان ناپدید گردید. سه شنبه 17بهمن 1385

بند نهم: صدور حکم حبس برای متهمان سیاسی

طبق گزارشهای گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، طی سال 1385، دادگاههای انقلاب اسلامی و عمومی، بیش از 200 نفر از شهروندان کرد را به اتهام فعالیتهای سیاسی و مدنی محکوم به حبس و تبعید در حبس محکوم کرده اند. اغلب احکام صادره حبس تعزیری و مدت زمان حبس از 6 ماه تا 20 سال در نوسان بوده و میانگین احکام حبس بین یک تا 5 سال است. اتهامات وارده بر متهمین شامل فعالیت سیاسی، اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با احزاب مخالف دولت و شرکت در اعتراضات خیابانی و مدنی بوده است.

آنچه در پی می آید صورت خلاصه، بخشی از صدور احکام حبس بر اساس گزارشهای گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است:

اشنويه: سليمان ميناپاک به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 2 سال حبس محکوم شد. 17 فروردين 1385

مهاباد: فاتح حيراني به اتهام فعاليت سياسي به 6 سال حبس و تبعيد به اروميه محکوم شد. 18 فروردين 1385

سقز: عادل ظفري به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال حبس تعزيري محکوم گردید. 24 فروردين 1385

مهاباد: رسول رزم به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال حبس و تبعید به نقده محکوم شد. 25 فروردين 1385

مهاباد: کاوه رسولی به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 2 سال حبس و تبعید به میاندوآب محکوم گردید. 25 فروردين 1385

سقز: ابراهيم صالحي به اتهام پخش، توزيع و نگهداري نقشه سياسي کردستان به يک سال حبس محکوم شد. 16 ارديبهشت 1385. در دادگاه تجديد نظر استان حکم نامبرده براي 6 ماه تائيد شد. پنجشنبه 11 آبان ماه 1385

سقز: حسين محمدي (شورش) به اتهام شرکت در اعتراضات مردم سقز در سال گذشته به 3 سال حبس و 80 ضربه شلاق محکوم شد. 22 ارديبهشت 1385

سنندج: حيدر پرچمي معلم کامياراني به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 5 سال زندان محکوم شد. 27 ارديبهشت 1385

سقز : افشين مروتي به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به يک سال حبس تعزيري و 2 سال تبعيد به ديواندره محکوم شد. يکشنبه 28 خرداد 1385

مريوان ؛ طه احمدي به اتهام ارتباط با يک حزب کرد مخالف دولت به چهار سال حبس و  پنج سال تبعيد محکوم شد. شنبه 10 تير ماه 1385

پيرانشهر: رسول باغبان به اتهام همکاري با يک حزب کرد مخالف دولت به 6 سال حبس محکوم شد. جمعه 16 تير ماه 1385

سنندج: رمضان فرج نژاد به اتهام همکاري با احزاب کرد مخالف دولت، به 5 سال حبس تعزيري محکوم شد. شنبه 17 تير ماه 1385

اروميه ؛ محسن رستمي فرزند سيدمحمد امين اهل مريوان به اتهام ارتباط با يک حزب کردستاني در سال 1383 دستگير و به 3 سال حبس محکوم شده است. دو شنبه 19 تير ماه 1385

بانه؛ خالد قاسمي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به 5 سال حبس و 2 سال تبعيد محکوم شد. سه شنبه 10 مرداد 1385

سقز ؛ يک جوان 18 ساله به نام «شاهو ملکي» به اتهام ارتباط با احزاب کرد به دو سال زندان تعزيري محکوم شد. يکشنبه 15 مرداد 1385

مهاباد؛ «خالق احمد زاده» به اتهام فعالیت سیاسی به 10 سال حبس محکوم گرديده، و در زندان از حقوق ابتدايي و انساني خود محروم شده است. شنبه 21 مرداد 1385

بانه ؛ هوشنگ قادري طي سه حکم جداگانه به اتهام فعالیت سیاسی به 4 سال و 91 روز زندان محکوم شد. 19 شهريور 1385

دهگلان: منصور مروتي به اتهام فعالیت مدنی به يک سال و نيم زندان محکوم شد. دوشنبه 27 شهريور 1385

دهگلان؛ حبيب الله طهماسبي به اتهام ارتباط با یک حزب کرد مخالف دولت به 5 سال حبس محکوم شد. نامبرده پیش تر به یک و نيم سال حبس تعليقي محکوم گرديده بود. پنج شنبه 20 مهر ماه 1385

بانه: هدايت خسروزاده به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 6 ماه حبس محکوم شد. پنجشنبه 20 مهر ماه 1385

خوي: علي حسيني به اتهام همکاري با يک حزب کردي به 4 سال حبس محکوم شد. چهارشنبه 3 آبان ماه 1385

سقز: افشين محمدي، جوان 18 ساله سقزي به اتهام شرکت در اعتراضات مدني شهر سقز به 2 سال حبس محکوم شد. پنجشنبه 11 آبان ماه 1385

سقز: هيمن ويسي جوان 18 ساله سقزي به اتهام شرکت در اعتراضات مدني شهر سقز به 8  ماه حبس محکوم شد. پنجشنبه 11 آبان ماه 1385

سقز؛ دادگاه تجديد نظر استان، حکم 5 حبس براي يک شهروند کرد به نام» طاهر علي پور» را، به اتهام اقدام عليه امنيت داخلي، تاييد کرد. جمعه 12 آبان 1385

سقز ؛ جلال حسيني به اتهام شرکت در تجمع غيرقانوني روز جهاني کارگر به 2 سال حبس محکوم شد. شنبه 20 آبان 1385

سقز : محمود صالحي به اتهام شرکت در تجمع «روز جهاني کارگر» به چهار سال حبس محکوم شد. يکشنبه 21 آبان 1385

سقز: لقمان مهري به اتهام فعالیت سیاسی به 6 ماه حبس و 25 ضربه شلاق محکوم شد. 3 فروردين 1385. دادگاه تجديدنظر استان کردستان حکم محکوميت 5 سال زندان نامبرده، به اتهام اقدام عليه امنيت ملي را تاييد کرد. يکشنبه 21 آبان 1385

سنندج: جلال خدامرادي به اتهام تبليغ براي احزاب کرد به 8 ماه حبس محکوم و زنداني شد. 30 آبان 1385

بانه: جمال حسن پور به اتهام ارتباط با احزاب کرد به يک سال حبس تعزيري محکوم شد. سه شنبه 30  آبان 1385

بانه: ناصر يوسفي به اتهام فعالیت سیاسی به 3 سال حبس تعلیقی محکوم شد. دوشنبه 6 آذر 1385

بانه: هژار رضوی به اتهام فعالیت سیاسی به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. دوشنبه 6 آذر 1385

بانه: صلاح رسولی به اتهام ارتباط با یک حزب کرد مخالف به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. دوشنبه 6 آذر 1385

سقز: محسن حكيمي توسط دادگاه انقلاب شهر سقز به 2 سال حبس محكوم شد. چهارشنبه 8 آذر 1385

سقز: عارف عبداله زاده به اتهام فعاليت سياسي به 3 سال حبس تعزيري محكوم شد. پنج شنبه 9 آذر 1385

سقز: كامران كيخسروي به اتهام فعاليت سياسي به 3 سال حبس تعزيري محكوم شد. پنج شنبه 9 آذر 1385

سردشت: عثمان فتحي دوست به اتهام فروش ارزاق و مواد غذايي به اعضاي يك حزب كردي به يك سال حبس محكوم و زنداني شد. دوشنبه 13 آذر 1385

بوكان: بانی يك تشكل سياسي كردي موسوم به «سازمان رهاي بخش كردستان» به نام «قادر محمدزاده» دبير كل به 20 سال حبس و تبعيد به يزد محكوم شد. پنج شنبه 23 آذر 1385

بوكان: محمد امين عبدالهي معاون دبيركل يك تشكل سياسي كردي موسوم به «سازمان رهاي بخش كردستان» به 18 سال حبس و تبعيد به طبس محكوم شد. پنج شنبه 23 آذر 1385

سنندج : يك معلم كامياراني به نام» ساسان بابايي» كه به اتهام فعاليت سياسي از 4 ماه پيش در بازداشت به سر مي برد، به 5 سال حبس تعزيري محكوم شد. يكشنبه 26 آذر 1385

سنندج: سهراب جلالي به اتهام فعالیت مدنی به 2 سال حبس و تبعيد به كاشمر محكوم شد. 30 آذر 1385

سنندج: كاوه جوانمرد به اتهام فعالیت سیاسی به  5 سال حبس تعزيري محكوم شد. 30 آذر 1385

سنندج: محكوميت 2 سال حبس» آزاد لطف پوري» فعال مدني سنندجي توسط دادگاه تجديد نظر استان كردستان دادگاه تاييد شد. جمعه: 1دي ماه 1385

قروه: كوروش رنجبر معلم حق التدريسي به اتهام فعاليت سياسي به يك سال حبس تعزيري محكوم شد. چهارشنبه 6 دي ماه 1385

قروه: زاهد رنجبر به اتهام فعاليت سياسي به يك سال حبس تعزيري محكوم شد. چهارشنبه 6 دي ماه 1385

بانه: هدايت محمودي به اتهام تجارت پارچه پرچم كردستان به 6 ماه حبس تعزيري محكوم شد. پنج شنبه 8 دي ماه 1385

سنندج: واحد غريبي به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 18 ماه حبس محکوم شد. دوشنبه 11 دي ماه 1385

سقز: شاهو ملکي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي به 2 سال حبس تعزيزي و تعليقي محکوم شد.  يکشنبه 24 دي ماه 1385

سردشت: محمد پرتوي که از 9 ماه پيش زنداني شده، به 2 سال حبس و پرداخت 31 ميليون تومان جريمه و 74 ضربه شلاق محکوم گرديده است. سه شنبه 26 دي ماه 1385

بوکان: جعفر گردشی به اتهام فعالیت سیاسی به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. پنجشنبه 5 بهمن 1385

بوکان: حسن گردشی به اتهام فعالیت سیاسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. پنجشنبه 5 بهمن 1385

بانه: یک نوجوان 17 ساله اهل بانه به نام زانیار مسگری به اتهام فعالیت سیاسی به یک سال حبس محکوم شد. جمعه 6 بهمن 1385

سنندج : جهاندار محمدی که از 11 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد به اتهام فعالیت سیاسی به 15 سال حبس محکوم شد. سه شنبه 17 بهمن 1385

بانه: حسین دولتی به اتهام فعالیت سیاسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. شنبه 21 بهمن 1385

بانه: ابراهیم شوریایی به اتهام فعالیت سیاسی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. شنبه 21 بهمن 1385

بوکان: » فاتح حسینی » که‌ 10 ماه پیش به‌ اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف دولت دستگیر شده‌ بود، به‌ سه‌ سال و سه‌ ماه زندان محکوم گردید. شنبه 28 بهمن 1385

کامیاران: مکائیل غلامی به اتهام ارتباط با احزاب کرد به سه سال حبس محکوم شد و این حکم به تایید دادگاه تجدید نظر استان کردستان رسید. یکشنبه 29 بهمن 1385

بانه: سیاوش خندانی به اتهام فعالیت سیاسی به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد. یکشنبه 29 بهمن 1385

بانه: هیمن کیا به اتهام فعالیت سیاسی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. یکشنبه 29 بهمن 1385

مهاباد: هیرش غریب به اتهام شرکت در اعتراضات خیابانی به 4 ماه حبس محکوم شد. جمعه 4 اسفند 1385

ماکو: عبداله امینی به اتهام  همکاری با احزاب کرد که از 6 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد به 7 سال حبس محکوم شد. جمعه 4 اسفند 1385

سقز: صلاح الدین علایی نماینده سقز و بانه در دور ششم مجلس شورای اسلامی به اتهام درگیری با فرمانده انصار المهدی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. سه شنبه 29 اسفند 1385

بانه: دادگاه تجديد نظر استان كردستان احكام بدوي دادگاه عمومي جزايي بانه براي 30 شهروند بانه اي كه هريك به 3 تا 6 ماه حبس و 3 ميليون ريال جزايي نقدي محكوم شده بودند نقض كرد و پرونده متهمان (به اتهام مقابله با نظام و اقدام عليه امنيت داخلي)، را جهت صدور احكام سنگين تر به دادگاه انقلاب اسلامي سقز، اعاده نمود. تعداد 30 نفر از شهروندان بانه اي به نامهاي: ابوبكر رحماني، حسن كتابي، احمد فتاحپور، بلال راوند، سلام رستمي، لطيف رسولي، محمد درويشي، عطا ذبيحي، درويش مجيدزاده، اسماعيل احمدزاده، ابوبكر استادي، سيروان نصيري، هيمن مجيدي، حسين عليپور، محمد قادري، رستگار مسگري، عبدالحكيم كريمي، كاوه حسني، صديق امين نژاد، صلاح درويشي، ناصر غلامي، خالد رحيمي، عبداله رنجبري، بهمن فتاحزاده، ريبوار رحيم پناه، اميد رحماني، سامان رسوليان و سردار رحماني به اتهام شركت در اعتراضات مدني سال گذشته كردستان، در دادگاه عمومي جزايي بانه هريك به 3 تا 6 ماه حبس و 3 ميليون ريال جزايي نقدي محكوم شده بودند. جمعه: 1دي ماه 1385

قروه : 13 شهروند کرد از جمله محمد شريفي، طالب ميرزايي، طالب ميهمي، مکائيل اميني، حبيب اله محمدي، علي طهماسبي، شمس اله منصوري، مسعود اميري، هوشنگ بهمني، پرويز خالديان به حبس 4ماه تا یک سال محکوم شدند. دوشنبه 27 شهريور 1385

سردشت: 30 شهروند سردشتي از جمله سيد خليل حسيني، واحد هرمز آبادي، حسن قرباني و حسين قرباني پس از سه ماه بازداشت، هريک به پرداخت 500 هزارتومان وجه نقد محکوم شدند. چهارشنبه 18 مرداد 1385

مهاباد؛ دو شهروند کرد  ملقب به»حسن ايلامي» و «ريبين هورامي»به اتهام همکاري با احزاب کرد به حبس محکوم  و زنداني شده اند. پنج شنبه 20 مهر ماه 1385

بوکان : یک زندانی 26 ساله به نام سمکو قادر پور به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از 3 سال پیش زندانی شده، بر اساس آخرین حکم دریافتی به 11 سال حبس محکوم گردیده است. چهارشنبه 4 بهمن 1385

 

بند دهم: اخراج از محل کار و اعتراضات صنفی

 

طی سال مورد گزارش اصناف مختلف کارگری و کارمندی و معلمان با مضایقات و محدودیتها مختلف شغلی و معیشتی روبرو بوده اند. همچنین در عرصه های مختلف مدنی و اجتماعی اعتراضات به شیوه های گوناگونی وجود داشته است. در ذیل مواردی از مضایقات، اخراج از کار، عدم پرداخت حقوق و دستمزد، و اعتراضات مدنی و صنفی مختلف آورده شده است:

ديواندره: حسين شريفي دبير مدارس شهر ديواندره به اتهام  تبليغ سياسي در مدارس از آموزش و پرورش اخراج شد. دوشنبه 5  خرداد 1385

تهران: 200 معلم مريواني و 150 معلم بانه اي طي درخواستهاي جداگانه ضمن مطالبه حقوق ناديده گرفته خود، تهديد به اعتصاب و تحصن جمعي کردند. 350 معلم مدارس شهرهاي مريوان و بانه طي درخواستهاي جداگانه از وزارت آموزش و پرورش، مطالبات معوقه و حقوق ناديده گرفته شده چندين ساله خود را خواستار شدند. دوشنبه : 9 مرداد 1385

سنندج:200 کارگر اعتصابي، لغو قراردادهاي کاري کوتاه مدت، ابطال حکم اخراج 4 کارگر سنندجي  و عذر خواهي رسمي پليس از برخورد با کارگران معترض را خواستار شدند. پليس انتظامي روز شنبه 4 شهريور به تجمع 200 کارگر متحصن در کارخانه» پر ريس» سنندج هجوم برد و دو کارگر به نامهاي» ابراهيم وکيلي» و «آکو کرد نسب»  را براي مدتي بازداشت کرده بود، کارگران اعتصابي روز دوشنبه 6 شهريور ماه  نيز در مقابل اداره کار و امور اجتماعي تجمع کردند و خواهان لغو قراردادهاي کوتاه مدت کاري، ابطال حکم اخراج از کار خانم»مهوش وکيلي»، «ماهان نزاکتي»، «حبيب اله خدارحمي» و «طيب چتايي» و عذر خواهي رسمي پليس انتظامي از کارگران اعتصابي، شدند. دوشنبه 6 شهريور

دهگلان: دستگاههای امنیتی از گردهمايي بيش از 100 شهروند زن و مرد دهگلاني در روز جهاني کودک در کوه شيدا، جلو گيري به عمل آمد. جمعه 14 مهرماه 1385

تهران: 160 فعال سياسي، مدني، مطبوعاتي و دانشجويي به صدور حکم يک سال حبس تعزيري  براي  «محمدصديق کبودوند » رييس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اعتراض کردند.

تهران: 200 فعال سياسي، مدني و مطبوعاتي کردستان طي بيانيه اي خواهان آزادي سه روزنامه نگار زنداني کرد شدند. يکشنبه 30 مهرماه 1384

بانه: 113 کارگر پيمانکار شهرداري بانه به دليل عدم دريافت حقوق ماهانه خود در سه ماه گذشته، تهديد به اعتصاب کردند. دوشنبه 29 آبان 1385

بانه: تعداد 30 خانوار و مشتريان خسارت ديده يك موسسه قرض الحسنه خصوصي به بي توجهي دستگاههاي ذيربط نسبت به عدم باز گرداندن سرمايه اندك آنها، پس از ورشكستي موسسه مذكور ، اعتراض دارند. جمعه 3 آذر 1385

تهران: 200 نفر از ثبت نام كننده هاي نامزدهاي انتخابات شوراهاي شهر و روستا در مناطق كردنشين رد صلاحيت شده اند. تنها در شهر مهاباد بيش از 75 نفر رد صلاحيت شده اند. تعداد زيادي از رد صلاحيت شدگان سابقه اشتغال در دستگاههاي دولتي دارند و حتي برخي در دوره هاي قبل عضو شوراي شهر بوده اند. رد صلاحيت هاي گسترده در ساير شهرهاي مناطق كردنشين از جمله در بوكان، سنندج، كرمانشاه صورت گرفته است .جمعه 3 آذر 1385

بيجار : تعداد 60 كارگر كارخانه گچ كردستان در بيجار، بيش از 4 ماه است حقوقي دريافت نكرده اند. سه شنبه 7 آذر 1385

بانه تعداد 20 كارگر پيمانكار كارخانه آسفالت بانه از 3 ماه پيش حقوقي دريافت نكرده اند. سه شنبه 7 آذر 1385

بانه: تعداد 22 كارگر پيمانكار اداره مخابرات بانه بيش از 4 ماه است حقوق ماهانه خود را دريافت نكرده اند. پنج شنبه 30 آذر 1385

سنندج: تعداد 41 نفر از پرسنل شاغل در دانشگاه علوم پزشكي و بيمارستان و موسسات وابسته به دانشگاه مذكور از جمله 14 زن با سابقه خدمت 14 تا 20 سال از كار اخراج شده اند. علاوه بر اين 27 زن و مرد شاغل به اتهاماتي گوناگون از قبيل ارتباط با يك جريان مذهبي كردي در شهر سنندج، و عدم صلاحيت عمومي از كار اخراج شده اند. پنج شنبه 30 آذر 1385

كرمانشاه : 81 كارگر شركت الوند كرمانشاه در سنقر و كرمانشاه بيش از 4 ماه است حقوق و دستمزد ماهانه خود را دريافت نكرده اند. جمعه 1 ديماه 1385

سنندج: بيش از يكصد نفر از كارگران اخراج شده شركت نساجي كردستان در اعتراض به بي توجهي مسئولان ذيربط در مقابل اداره كار سنندج تحصن كردند. دوشنبه 4 ديماه 1385

سنندج: بالغ بر 250 نفر از کارگران اخراج شده شرکت نساجي کردستان براي بار دوم طي هفته جاري تجمع اعتراضي برپا کردند. دوشنبه  11 دي ماه 1385

سقز: جمع کثيري از مردم شهر سقز با تجمع مقابل شوراي شهر، فرمانداري و مراکز دولتي خواهان رسيدگي و امدادرساني به وضعيت اضطراري ناشي از برودت سرما و قطع گاز در اين شهر شدند. تجمع آرام و مدني شهروندان سقزي با دخالت پليس به خشونت گراييد و به تعدادي ار اماکن و ساختمانهاي دولتي و بانکها خساراتي وارد شد. چهارشنبه 13 دي ماه 1385

بوکان : یک کارگر بوکانی به نام انور رشیدی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدش از سوی شهرداری، در نمازخانه این ارگان، بست نشست و سپس اقدام به خودکشی کرد.پنج شنبه 3 اسفند 1385

بوکان: یک نجار بوکانی بیمار به نام شاهرخ خدادادی در اعتراض به ودیعه درخواستی بسیار سنگین بیمارستان و عدم بستری شدنش، با اره اقدام به بریدن پای معیوب خود کرد . پنج شنبه 3 اسفند 1385

سنندج: طرح اخراج کارکنان و بازنشسته کردن اجباري اساتيد کرد و اهل سنت دانشگاه علوم پزشکي کردستان  از جمله اخراج دکتر محمد نقشبندي عضو هيئت علمي دانشگاه، بازنشسته کردن جعفر مبلغي جراح عمومي، دکتر مولائي، دکتر منوچهر رشيديان، خانم فراست اردلان، مهندس مظفر فيروز منش، خانم پروين مناسکي و هوشنگ زندي، توسط رئيس اين دانشگاه در حال اجرايي شدن است. جمعه 22 دي ماه 1385

تهران: بیش از 1500 معلم  و دبیر کردستانی که مورد تصفیه و پاکسازی دستگاههای امنیتی و گزینشی جمهوری اسلامی قرار گرفته و از کار برکنار شده اند طی نامه ای سرگشاده، خواهان توجه محافل حقوق بشری نسبت به وضعیت خود شدند. 1510 معلم و دبیر مدارس و دبیرستانهای کردستان شامل 334 نفر درسنندج، 281 نفر در مریوان، 230 نفر در بانه، 244 نفر در سقز، 116 نفر در کامیاران، 119 نفر در دیواندره، 176 نفر در قروه و 10 نفر در بیجار صرفا به دلایل عقیدتی و مذهبی مورد پاکسازی دستگاههای گزینشی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و از کاز برکنار شده اند. شنبه 21بهمن 1385

سردشت: شورای تامین شهرستان سردست مجوز برگزاری مراسم 8 مارس که از سوی یک سازمان غیردولتی ترتیب یافته بود، لغو نمود. پنج شنبه 17 اسفند 1385

سقز: نیروهای امنیتی از تجمع مسالمت آمیز مردم سقز به مناسبت 8 مارس، جلوگیری کردند و در این رابطه تعدادی از شهروندان دستگیر شدند.پنج شنبه 17 اسفند 1385

بانه :گروهی از کارگران پیمانکار شهرداری بانه از 3 ماه پیش تا کنون حقوق ماهانه خود را دریافت نکرده اند.شنبه 26 اسفند 1385

سنندج: جمعی از فرهنگیان آموزش و پرورش سنندج به همراه خانواده های خود روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه در اعتراض به بازداشتهای اخیر کانون های فعال صنفی تهران، کرمانشاه و کرج در محوطه سازمان آموزش و پرورش کردستان اجتماع کردند.  دوشنبه 28 اسفند 1385

 

بند یازدهم: فشارهای امنیتی و ضرب و شتم شهروندان

 

طی سال موارد گزارش دهها مورد فشار و تهدید شهروندان از سوی نیروهای امنیتی و صدها مورد از ضرب و شتم شهروندان و مردم عادی توسط برخی مراکز امنیتی و انتظامی زورمدار روی داده که برخی از موارد گزارش شده توسط خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان، در ذیل آورده شده است:

سقز: نيروهاي امنيتي براي تسليم و بازداشت 5 شهروند سقزي به نامهاي آزاد مرتضايي، عارف مرداني، هاوري كيخسروي، هيوا شريفي و مهران سليمي اقدام به بازداشت همسران دو نفر از اين افراد کردند. 18 ارديبهشت 1385

سردشت؛ نيروهاي نظامي با ايجاد پايگاههاي نظامي در نوار مرزي دامداران کوچ رو را وادار به تر منطقه کرده اند. جمعه 16 تير ماه 1385

تهران ؛ تعدادی از زندانيان سياسي کرد و اعضاي دستگيرشده»حزب حيات آزاد کردستان و «حزب کارگران کردستان» از امکانات يک زنداني عادي محروم گرديده اند. چهارشنبه 25 مرداد 1385

سنندج ؛ اجلال قوامي روزنامه نگار و فعال حقوق مدني و سياسي کرد، ازسوي افرادي ناشناس تهديد به مرگ شد. دوشنبه 6 شهريور 1385

سقز ؛ خانواده افشين مروتي (محکوم به زندان، ناپديد شده)، روزانه مورد مزاحمت پليس امنيتي قرار مي گيرند. دوشنبه 27 شهريور 1385

مهاباد؛ يک زنداني به نام»جهانگير بادوزاده» جهت دعوت از دو فرزندش به تسليم ، تحت فشار نبروهاي امنيتي قرار گرفته است. دو پسر نامبرده به يک حزب سياسي کرد پيوسته اند.. جمعه 14 مهرماه 1385

بانه ؛ سه شهروند اهل بانه به نامهاي»فرزاد عزيزي»،»بهزاد عزيزي» و»کاروان مسگري» در اثر فشارهای امنيتي ناچار به ترک شهر و محل شده اند. سه شنبه 15 آبان 1385

سردشت؛ نيروهاي امنيتي محل کسب يک شهروند به نام» دلشاد صالحي» را پس از تفتيش و بازرسي تعطيل کردند. دوشنبه 29 آبان 1385

سنندج: يك زنداني به نام «واحد غريبي» كه پيش از اين به اتهام همكاري با احزاب كرد مخالف دستگير و زنداني شده بود، ممنوع الملاقات گرديده است. دوشنبه 13 آذر 1385

مهاباد : یک شهروند مهابادی به نام ابراهیم بایزیدی به اتهام فعالیت سیاسی به مراکز امنیتی احضار و حکم عدم خروج از شهر دریافت کرد. شنبه 14 بهمن 1385

بانه : نيروهاي انتظامي در برخورد با کولبران در»ننور بانه»دو کولبر به نامهاي فريدون رمضاني و بلاد رمضاني را مجروح کردند. ۲۳ ارديبهشت ۱۳۸۵

سقز ؛ يک پيرمرد 70 ساله سقزي به نام» محمدصالح باشبلاغي» به همراه همسر سالخورده اش به نام»طوبي رضاپور» به دليل اعتراض بازداشت پسرشان» آزاد باشبلاغي» در سالن دادگاه انقلاب اسلامي و در انظار مردم و مسئولان دادگاه مورد ضرب و شتم شديد يک افسر پليس قرار گرفته و مصدوم شدند. دوشنبه : 5 خرداد 1385

سقز، ماموران لباس شخصي يک پيرزن 85 ساله سقزي به نام «فاطمه خنداني» مورد ضرب و شتم قرار داده و 4 دنده قفسه سینه او را شکستند. چهارشنبه 7 تير 1385

سنندج؛ ياسر گلي دانشجوي دستگير شده سنندجي از سوي نيروهاي امنيتي مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت. پنجشنبه 15 تير ماه 1385

بوکان؛ در پي قتل فرد وابسته به دولت در بوکان، تعدادي شهروندان اين شهر از جمله «محمدصالح کويخا شيره‌ «و» فاروق کويخا شيره‌ » و چند تن ديگر از اهالي بوکان، دستگير شده‌ و به‌ زندان مهاباد انتقال يافته‌اند. بر اساس اطلاعات دريافتي اين افراد، به‌ ويژه‌ «محمد صالح کويخا شيره‌ » تحت آزار و شکنجه قرار گرفته‌ و بدن نامبرده از ناحیه شکم دچار پارگي شده است. جمعه 16 تير ماه 1385

بانه ؛ يک زنداني سياسي به نام» عزالدين حسيني» در زندان در اثر فشارهای روحی دچار بيماري رواني شده و پس آز آزادي آواره خيابانها گرديد. دوشنبه 26 تيرماه 1385

سقز ؛ يک شهروند کرد به نام» خالد نصراله زاده» هدف تيراندازي نيروي انتظامي پايگاه»ميرده» قرار گرفت و راهي بيمارستان شد. شنبه: 7 مرداد 1385

اشنويه؛ يک نوجوان 14 ساله پيرانشهري به نام» سوران احمدي» توسط نيروهاي انتظامي به شدت مجروح گرديد. چهارشنبه 25 مرداد 1385

سردشت ؛ در پي هجوم پليس به منزل يک شهروند به نام»عزيز احمديان» و تجمع و اعتراض مردم، تعدادي از معترضين از جمله سه زن به نامهاي شادي احمديان 16 ساله، رابعه شاعري 50 ساله و مينا شاعري مورد ضرب و شتم قرار گرفته و مجروح شدند .يکشنبه 29 مرداد 1385

سردشت؛ در حمله نيروي انتظامي به مردم در بازار مرزي» قاسم رش» يک شهروند به نام» خضر سليماني مجروح شد. دوشنبه 24 مهرماه 1385

بانه؛ يک شهروند جوان به نام «رضا کمالي» توسط نيروهاي امنيتي دستگير و مورد ضرب و شتم و بازجويي قرار گرفت. دوشنبه 8 آبان 1385

سردشت: يك معلم متحصن سردشتي به نام سيد كمال حسيني که در اداره مركزي آموزش پرورش متحصن شده بود مورد ضرب و شتم نيروي انتظامي قرار گرفت و مجروح شد. شنبه 9 دي ماه 1385

 

بند دوازدهم: تلفات انفجار مین

 

مناطق کردنشین ایران شامل چهار استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و ایلام که به مدت چندین سال  میدان و یا خط مقدم جنگ ویرانگر با کشور همسایه بوده اکنون محل دفن هزاران مین زمینی شده که حتی بعد از 18 سال از پایان جنگ سالانه دهها قربانی می گیرد و یا صدها نفر برای همیشه ناقص العضو میشوند. ذیلا مواردی از رویدادهای ناگوار انفجار مین که توسط خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان مخابره شده آورده شده است:

سردشت: روز 24 فروردين بر اثر انفجار مين در اطراف مزارع روستاي «کونا مشکه» در حومه شهر سردشت يک جوان 19 ساله به نام عثمان عبدالهي کشته شد و 3 جوان ديگر به نامهاي اميد خيالي 19 ساله، کامران خيالي 19 ساله و رحمت عبدالهي 18 ساله به شدت زخمي شدند. 25 فروردين 1385

سردشت : «محمد حاجي خدري» 35 ساله، از اهالي روستاي «کونه مشک» شهرستان سردشت دراثر انفجار مين جان خود را از دست داد. 28 ارديبهشت 1385

بانه :کريم غريبي اهل شهر بانه، بر اثر انفجار مين در کوهستان باستان جان خود را از دست داد. کريم غريبي 45 سال سن داشت و کاسب کاري فقير و پدر 4 کودک خردسال بود. 21 ارديبهشت 1385

مهاباد: بي مبالاتي مسئولان مراکز درماني مهاباد، به مرگ 4 عضو يک خانواده مسموم به نامهاي آغاسي، راميار و فرزاد عزيزمرادي و ليلا محمدآلي انجاميد. 28 ارديبهشت 1385

سردشت؛ در اثر انفجار مين در تفرجگاههاي اطراف سردشت يک شهروند به نام»رحيم شوکتي» کشته شد و يک معلم به نام»رحمان شريف زاده» نيز، به شدت مجروح گرديد. شنبه 13 آبان 1385

بند سیزدهم: آزاد شدگان مشروط

 

در سال مورد گزارش تعدادی از دستگیر شده ها و بازداشت شدگان با تودیع وثایق مالی سنگین تا زمان دادگاهی بطور موقت آزاد شدند. برخی از این موارد بطور نمونه در ذیل آورده شده است:

 

خوي: علي حسيني، متهم به ارتباط با احزاب کرد پس از سه بازداشت در شهر بانه با توديع وثيقه 20 ميليون تومانی موقتا» آزاد شد. چهارشنبه 7 تير 1385

سنندج: ياسر گلي دانشجوي بازداشت شده سنندجي با توديع وثيقه تا زمان دادگاهي بطور موقت آزادشد. پنج شنبه 22 تير ماه 1385

سردشت: جلال حاجي زاده فعال مدني و مطبوعاتي به دادسرا احضار و پس از بازجويي با قرار وثيقه تا زمان دادگاهي آزاد شد. جمعه 31 شهريور 1385

مياندوآب: «مجيد ايور» که به اتهام ارتباط با احزاب کرد زنداني شده بود، با توديع قرار وثيقه 10 ميليون توماني ‌ به‌ طور موقت آزاد شد. يکشنبه 2 مهر 1385

سقز: «عارف عبدالله زاده»  که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر مي برد با قرار وثيقه 30 ميليون توماني آزاد شد. 7 مهر 1385

مهاباد: » يوسف کاکه ممي» با توديع وثيقه 6 ميليون توماني به طور موقت آزاد گرديد. پنج شنبه 20 مهر ماه 1385

سقز: دادگاه جزايي سقز محمود صالحي و نجيبه صالح زاده را به اتهام تحريک مردم به ايجاد اغتشاش،  به پرداخت جزاي نقدي محکوم کرد. سه شنبه 30  آبان 1385

مهاباد: منصور احمدزاده رئيس سنديكاي خبازان آذربايجان غربي و نايب رئيس كانون سراسري انجمنهاي صنفي خبازان پس از بازداشتي كوتاه مدت، بطور موقت آزاد شد. جمعه 17 آذر 1385

مهاباد: ابراهیم فرجی پس از مدتی بازداشت با تامین قرار وثیقه 40 میلیون تومانی بطور موقت آزاد شد. جمعه 11 اسفند 1385

سقز: » ابراهيم صالحي» و «بهمن آزادي» به ترتيب به اتهام اقدام عليه امنيت كشور و عبور غير مجاز از مرز، پس از تحمل6 و 4 ماه حبس با پرداخت جريمه نقدي آزاد شدند. سه شنبه 14 آذر 1385

 

بند چهاردهم: قتل های مشکوک

 

در سال مورد گزارش در مناطق کردنشین تعدادی از شهروندان و مردم عادی به شکلی مشکوک به قتل رسیده اند.

 

سقز ؛ «صابر ستاري» که به صورت تبعيد و پناهنده در کردستان عراق زندگي مي کرد توسط فرد يا افرادي ناشناس به قتل رسيد. نامبرده به يک حزب کردستان ايران پيوسته و در شهر پنجوين زندگي ميکرد،  و پيش تر با نيروهاي دولتي ايران همکاري ميکرده است. صابر ستاري تحت تعقيب بود. جمعه 16 تير ماه 1385

دهگلان: يک عضو سابق سپاه پاسداران امير زندي فعال فرهنگي، مدني دهگلان و سيروس زندي را به قتل رساند و امين، فريزر و شهرام، امير فرزند خالد و يک فرد ديگر را مجروح کرد. شنبه 31 تير ماه 1385

سقز ؛ دو شهروند جوان سقزي از سوي افرادي ناشناس و به عللي نامعلوم به قتل رسيدند. » کامران باباميري» و «علي الياسي» به ترتيب 25 ساله و 30 ساله، شب شنبه 11 شهريور ماه در ميدان 7 تير سقز از سوي يک خودرو نمره شخصي هدف تيراندازي قرار گرفتند و به قتل رسيدند. يکشنبه 12 شهريور 1385

سنندج: شاهو فاتحی کرجو از 45 روز پیش ربوده شد و جسدش بعدها تحویل خانواده اش داده شد. این جوان 25 ساله سنندجی به طرزی مشکوک به قتل رسیده است. شاهو فاتحی ساعت 5 بامداد در 45 روز پیش توسط گروهی ناشناس بیرون از منزل فراخوانده شده و با یک اتومبیل به مکانی نا مشخص انتقال داده شد. جمعه 25 اسفند 1385

 

بند پانزدهم: تلفات درگیری های مسلحانه نیروهای نظامی ایران و چریکهای کرد

 

در سال 1385، بین نیروهای ارتش ایران بویژه نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با نیروهای مسلح برخی از گروههای چریکی کرد، در مناطق کردنشین، درگیریهای روی داده که تلفات جانی و انسانی به بار آورده است. براساس گزارشهای منابع خبری نزدیک به طرفین درگیریها، طی سال مورد گزارش در مجموع نزدیک به 80 نفر از نیروهای طرفین جانشان را از دست داده اند. تنها در جنگ و گریزهای روی داده در دره موسوم به» دره جهنم» در حوالی شهر خوی و ارومیه، حدود 30 تن از نیروهای طرفین جان باخته اند.

بند شانزدهم : زندانیان سنواتی و محکومين به حبس ابد یا حبسهاي طولاني مدت:

 

تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در کردستان، در دوره ها و سالهای قبل، دستگیر و زندانی و به حبس های طولانی مدت  محکوم شده اند. هر چند طی سال مورد گزارش، مدت محکومیت تعدادی از این زندانیان و از جمله تعدادی از افراد ذیل، یایان یافته و آزاد شده اند، با این حال بر اساس برآوردهای این سازمان حداقل 300 زندانی سیاسی سنواتی در دیگر زندانهای ایران به سر می برند. ذیلا اسامی برخی از زندانیان سنواتی آورده شده است، که البته برخی از آنها طی سال مورد گزارش آزاد شده اند.

 

سلماس؛ عزيز صادقي، فرزند حسن، متولد 1338 در شهر سلماس، به اتهام همکاري با حزب مخالف در دولت ايران در 15 دي ماه 1371 دستگير به حبس ابد و پرداخت حداقل 6 ديه محکوم شده است.

مهاباد؛ خالد فريدوني فرزند حسن، متولد 1346 در شهر مهاباد، در 10 مهر ماه 1379به اتهام همکاري با یک  حزب مخالف دولت ايران دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

عمر فقيه پور فرزند محمد رسول، متولد 1349 در شهر مهاباد، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ايران در 10 شهريور 1379دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف، به حبس ابد محکوم شده است.

محمد ناصري فرزند ابراهيم، متولد 1350 در شاهيندژ، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ايران، در 23 آبان 1378 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

حسن محمودي فرزند ابراهيم، متولد 1354در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ايران دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

سيد طاهر عبداله پور فرزند سيد صالح، متولد 135در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ايران دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

زاهد مصطفوي فرزند محمد، متولد 1353 در بوکان، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ايران در 6 مهرماه 1371 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

حسين حمزوي شجاع فرزند حمزه، متولد 1361در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف در 5 ارديبهشت 1380 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

سعيد سنگر فرزند مصطفي، متولد 1361در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در 5 ارديبهشت 1380 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

کريم معروف عزيز فرزند معروف اهل سليمانيه به اتهام همکاري با یک حزب خارجی در سال 1374 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

رسول عبداله پور فرزند محمد اهل نقده، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت ايران در سال 1384 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم است.

مصطفي علي محمد فرزند علي اهل عفرين به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ایران در سال 1384 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم است.

محمد علي زايله فرزند يداله، متولد 1349 در سنندج به اتهام همکاري با یک گروه مخالف دولت در 30 خرداد 1371 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شده است.

 توفيق مرادي، اهل مريوان، به اتهام همکاري با یک سازمان مخالف دولت، در سال 1381 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد.

 آزاد صادقي، اهل سنندج به اتهام همکاري با یک سازمان مخالف دولت، در سال 1382 دستگير و به اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد

ناصر صدقي، اهل سنندج، به اتهام همکاري با یک سازمان مخالف دولت، در سال 1380 دستگير و  به  اعدام با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد.

سمندعلي محمدي فرزند بيگ محمد، متولد 1326در مياندوآب، به اتهام درگيري با نيروي انتظامي در 22 آبان 1383 دستگير و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شد.

بخشعلي محمدي فرزند بيگ محمد، متولد 1338در مياندو آب، به اتهام درگيري با نيروي انتظامي در 12 آبان 1383 دستگير و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شد.

يونس آقايان فرزند ايوب، متولد 1361 در مياندوآب، به اتهام درگيري با نيروي انتظامي در 3 مهر 1383 دستگير و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شد.

مهدي قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1360 در مياندوآب، به اتهام درگيري با نيروي انتظامي در 1 مهر 1383 دستگير و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شد.

عباداله قاسم زاده فرزند قباد، متولد 1353 در مياندوآب، به اتهام درگيري با نيروي انتظامي در 12 آبان 1383 دستگير و به 5 سال حبس و سپس اعدام، محکوم شد.

سهراب اسماعيل پور متولد 1351 در بانه به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف در سال 1371 دستگير و به حبس ابد محکوم شد.

مسعود حسين پناه، اهل سنندج، به اتهام همکاري با یک گروه مخالف دولت، در سال 1381 دستگير و به حبس ابد محکوم شده است.

هژار قادري فرزند محمد، متولد 1361 در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک گروه مخالف در 2 مرداد 1381 دستگير و به 15 سال سال حبس و اعدام محکوم شده است.

عثمان مصطفي پور فرزند حسين متولد 1348 در پيرانشهر به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 24 تيرماه 1370 دستگير و به 25 سال حبس محکوم شده است.

خالد مينا زاده فرزند عزيز، متولد 1349 در بوکان، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 12 تير 1371 دستگير و به 25 سال حبس محکوم شد.

ابراهيم خورندي فرزند عبدالسليم متولد 1343 در بوکان، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 17 مرداد 1369 دستگير و به 23 سال حبس محکوم شده است.

اسعد مازوجي فرزند عبداله اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در سال 1375 دستگير و به 23 سال حبس محکوم شده است.

عزيز محمد جاني فرزند رحمت اله، متولد 1335 در مهاباد، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت ايران در 7 ارديبهشت 1371 دستگير و به 20 سال حبس محکوم شده است.

خالد استاد قاضي فرزند شريف، متولد 1347 در بوکان، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 22 تير 1375 دستگير و به 20 سال حبس محکوم شده است.

 حسين کرمي فرزند حمزه، متولد 1342در سردشت، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف در 9 آذر ماه 1372 دستگير و به 20 سال زندان محکوم شد.

ناصر ساطوري، فرزند غفور، متولد ۱۳۴۸ درسقز، به اتهام ارتباط با یک گروه مخالف دولت، در 17 ارديبهشت 1370 دستگير و  به 20 سال زندان محکوم گرديد.

 حبيب اله نادري، اهل جوانرود، به  اتهام ارتباط با دولت خارجی، در سال 1379 دستگير و به 18 سال  حبس محکوم گرديد.

محمد ويسي، اهل تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولت خارجی، در سال 1379 دستگير و به 18 سال زندان محکوم شد.

 محمود رحماني، اهل روستاي  تازه آباد جوانرود، به اتهام ارتباط با دولتی خارجی، در سال 1379 دستگير و به  17 سال زندان محکوم شد.

 مجيد رحماني، اهل روستاي تازه آبادجوانرود، به ارتباط با دولت خارجی در سال 1379 دستگير و به 16 سال حبس محکوم شد.

محمد امين فروتن، فرزند قادر، متولد 1337 در بوکان، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت ايران، در سال 1375 دستگير و به 15 سال حبس محکوم گرديد

حامد ليلاني فرزند حسين، اهل پيرانشهر، متولد سال 1384 به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت ايران، در سال 1384 دستگير و به 15 سال حبس محکوم شده است

محمد امين پروشان فرزند قادر، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 5 مرداد 1375 دستگير و به 15 سال زندان محکوم شده است

قادر جولا فرزند کريم، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت، در سال 1378 دستگير و به 15 سال حبس محکوم شده است.

سمکو قادر پور اهل مهاباد، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در سال 1383 دستگير و به 11 سال حبس محکوم شده است.

فرهاد ميرزايي فرزند عبداله ، متولد 1352 در بوکان، به اتهام ارتباط با يک گروه مخالف در 25 اسفند 1381 دستگير و به 9 سال زندان محکوم شده است.

جعفر ملائکه فرزند رسول متولد 1351 در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت ایران در 21 شهريور 1379 دستگير و به 7 حبس محکوم است.

ايوب هنرور فرزند احمد در سال 1360 در اشنويه،  به اتهام ارتباط با یک گروه مخالف در 2 مرداد 1381 دستگير و به 7 سال حبس محکوم شده است.

ايوب حقيقي فرزند رحمان، متولد 1361 در اشنويه، به اتهام همکاري با یک گروه مخالف دولت در 2 مرداد 1381 دستگير و به 7 سال حبس محکوم شده است.

داراب رشيدي فرزند مصطفي، متولد 1352 در سردشت، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در سال 1380 دستگير و به 7 سال حبس محکوم شده است.

جمال زارعي، اهل سنندج، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت، در سال 1382 دستگير و به 7 سال حبس محکوم شد.

بهمن پيکال فرزند سليمان، متولد 1361 در اشنويه، به اتهام همکاري با یک گروه مخالف دولت به 6 سال حبس محکوم شده است.

سعيد کريمي فرزند رستم، متولد 1352 در اروميه، به اتهام ارتباط با یک سازمان مخالف دولت در سال 1384 دستگير و به 6 سال حبس محکوم شده است

سيد کريم حسيني فرزند قادر، متولد 1354 در بوکان، به اتهام همکاري با یک گروه مخالف در 2 مرداد 1381 دستگير و به 6 سال حبس محکوم شده است.

 جمال حسيني، اهل سنندج، به اتهام همکاري با یک سازمان مخالف دولت، در سال 1381 دستگير و به 5 سال زندان محکوم شد.

شيلان اروميه اي اهل اروميه ، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در سال 1383 دستگير و به 5 سال حبس محکوم شده است.

مظفر نصرالديني فرزند عبداله، متولد 1353 در سليمانيه، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در 3 شهريور 1380 دستگير و به 5 سال حبس محکوم شده است.(محکومیت پایان یافته است)

کيوان سرابي اهل سنندج، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در آذر 1384 دستگير و به 5 سال حبس و 5 تبعيد  محکوم شده است.

علي احمد سليمان فرزند احمد، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در سال 1382 دستگير و به 5 سال حبس محکوم شده است.

فرزاد راوند اهل مريوان، به اتهام ايجاد اغتشاش در سال 1380 دستگير و به 6 سال حبس محکوم شده است

زندانيان با محکوميت زير 5 سال:

سيد محسن رستمي فرزند سيد محمد امين اهل مريوان، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در 1383 دستگير و زنداني شده است.

سعيد دلايي ميلان فرزند عصمت، اهل اروميه، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در سال 1383 دستگير و زنداني شده است.

حسن حکمت دمير فرزند عزيز متولد 1352 کردستان ترکيه، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در سال 1382 دستگير و زنداني شده است

محمد خير خالد رمضان فرزند خالد، اهل کردستان سوريه، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در سال 1383 دستگير و زنداني شده است.

اسعد اميري فرزند ايرج اهل اشنويه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدني خياباني در خرداد 1384 دستگير و زنداني شده است.

عبدالخالق طلوعي فرزند محمد، متولد 1364 اشنويه، به اتهام شرکت در اعتراضات مدني خياباني در خرداد 1384 دستگير و زنداني شده است.

منصور محمدي فرزند محمد، اهل سنندج به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در سال 1383 دستگير و زنداني شده است

علي قاسمي فتح آبادي فرزند محمد، متولد 1358 بوکان به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 27 خرداد 1384 دستگير و زنداني شده است.

شهريار قبال فرزند علي، اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در سال 1384 دستگير و زنداني شده شده است.

سيامند شابويي فرزند قادر، متولد 1365 در اشنويه، به اتهام ارتباط با یک حزب مخالف دولت در 2 مرداد 1384 دستگير و زنداني شده است.

غلامحسين رهبري فرزند عبداله، اهل اروميه، به اتهام ارتباط با یک گروه مخالف در سال 1384 دستگير و زنداني شده است.

امير شريفي فرزند عبدالکريم، اهل بوکان، به اتهام ارتباط با يک گروه مخالف، در 25 شهريور 1384 دستگير و زنداني شده است.

صلاح الدين احمدي فرزند رسول، متولد  1349 در پيرانشهر، به اتهام همکاري با یک حزب مخالف دولت در 18 مهرماه 1384 دستگير و زنداني شده است.

سيد حجت ابراهيمي، اهل سنندج، به اتهام همکاري با یک گروه مخالف، در سال 1382 دستگير  و به زندان و تبعيد به ملاير محکوم شد.

انور عزيزي، اهل سقز، به اتهام همکاري با همکاري با یک حزب مخالف در سال 1382 دستگير و به زندان محکوم شد.

مصطفي احمد نژاد اهل سقز به اتهام ارتباط با احزاب مخالف به 3 سال حبس محکوم شده است.

کيوان صابري اهل مهاباد، به اتهام ارتباط با احزاب کرد به 3 سال و نيم حبس محکوم شده است.

طه (طاها) احمدي فرزند محمد سعيد اهل مريوان به اتهام ارتباط با حزب مخالف دولت ايران به 4 حبس و تبعيد به ايذه خورستان محکوم شده است.

 

بند هفدهم: سایر موارد

 

اعتراض و اعتصاب زندانیان، پناهجویان و اخراج آنها، حکم زندان برای شهروندان عرب، خودکشی سربازان، عدم تحویل اجساد کشته شدگان به خانواده ها، تبعید خانوادهای کشته شدگان سیاسی، اخاذی از خانواده های فعالان و زندانیان سیاسی، از جمله مواردی است که بعضا توسط گزارشگران و شبکه خبری وابسته به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان افشا شده و مواردی از آن بطور نمونه در ذیل آورده شده است

مراغه: چهار شهروند بازداشت شده مراغه اي به نامهاي»داود عظيم زاده»، «مجيد پژوفام»، «حامد يگانه پور» و «ياشار حکاکي پور» تهديد اعتصاب غذا کرده اند. شنبه 3 تير 1385

سقز: يک زنداني به نام » اقبال ناصري» در اعتراض به حکم صادره و بي توجهي به اعتراضاتش دست به اعتصاب غذا زده است. سه شنبه 28 شهريور 1385

مهاباد؛ کژال محمدي، ليلا خرازي، عزيز عبدالهي و غفور محمدي در اعتراض به بازداشت خود در زندان مهاباد، اعتصاب غذا نموده اند. شنبه 27 آبان 1385

مهاباد: تعدادي از زندانيان بندهاي 2، 3 و 4 زندان مهاباد شامل زندانيان سياسي و عادي در اعتراض به ضرب و شتم يك جوان زنداني، با فروشندگان مواد مخدر در بند يك اين زندان درگير شدند. دوشنبه 13 آذر 1385

بوکان : یک زندانی سیاسی به نام سمکو قادرپور پس از 11 روز اعتصاب غذا، به شرط تجدید نظر در حکم صادره علیه وی و تعلق مرخصی مشروط، به اعتصاب غذای خود پایان داد. شنبه 14 بهمن 1385

قروه: یک زندانی مریوانی به نام رحمان حیدری پس از 4 سال حبس در اعتراض به ادامه حبس و تبعید به زندان قروه دست به اعتصاب غذا زد. یکشنبه 6 اسفند 1385

سقز- يک سرباز وظيفه نگهبان زندان به نام»صباح کنعاني» در محل خدمتش خودکشي کرد. 20 ارديبهشت 1385

کامياران ؛  يک سرباز کرد تبعيدي به نام » هادي ويسي» در زندان کامياران خودکشي کرد. دوشنبه 5 خرداد 1385

تهران؛ دو پناهجوي کرد به نامهاي » هيمن محمودي» و «پژمان پيران» در وان ترکيه مورد ضرب و شتم پليس امنيتي ترکيه قرار گرفته و تهديد به مرگ شده اند. جمعه 21 مهرماه 1385

تهران: دو پناهنده ايراني به نامهاي «سعيد علي دوست»و» آيدين سرايي» پس از دو سال اقامت در وان ترکيه توسط پليس آن کشور به ايران دپورت شدند. سه شنبه 30 آبان 1385

تهران: طي هفته گذشته يک کارگر کرد  به نام عثمان بهره ور در حومه تهران به طرز فجيعي به قتل رسيد. جمعه 3 آذر 1385

تهران: پنج پناهجوي ايراني به نامهاي علي عالم زاده، ابوالفضل آجرلو، مجتبي وطن پور، عليرضا رنجبر و پژمان پيران با دريافت حكم اخراج از تركيه، در آستانه دپورت به ايران قرار گرفتند. چهارشنبه 20 دي ماه 1385

تهران: پژمان پيران پناهجوي کرد که پس از 21 ماه اقامت در وان ترکيه اخيرا  حکم دپورت دريافت کرده، در اعتراض به حکم  اخراج خود دست به اعتصاب غذا زده است. سه شنبه 26 دي ماه 1385

تهران: 5 تن از زندانیان عرب به‌ نامهای » لفته‌ سرخه‌، منصور طیهری نسب، هانی باوی، قاسم کوروشاوی و حسین بولعذار » به اتهام اقدام علیه‌ امنیت ملی و شرکت در بمب گذاریهای اهواز به حبس های 6 تا 14 سال و تبعید به شهرهای میناب، یزد، سمنان و تویسرکان محکوم شده اند. جمعه 11 اسفند 1385

ارومیه: خانواده «سلیمه سلامت» عضو مقتول یک حزب کردی در ارومیه بزودی به خوزستان تبعید می شوند. جمعه 4 اسفند 1385

مهاباد: جسد یک جوان متهم به همکاری با احزاب کرد، به نام بیژن بادوزاده که در جریان محاصره نیروهای امنیتی به قتل رسید، به رغم گذشت بیش از 40 روز از وقوع قتل، به خانواده اش تحویل داده نشده است. چهارشنبه 17 اسفند 1385

بوکان: یک زندانی به‌ نام «محمد علیزاده‌ «در زندان بوکان در اثر مصرف مواد مخدر سنگ کوب کرده و جان باخت. دوشنبه 21 اسفند 1385

مهاباد: سه مسئول قدرتمند در شهر مهاباد با در داشتن مدارک و مستندات قانونی از برخی خانواده های سیاسی، فعالان مدنی و اجتماعی، و ثروتمندان اخاذی می کنند. سه شنبه 29 اسفند 1385

 

اظهار نظر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان:

الف: حکومت:

طی سال مورد گزارش نقض حقوق اساسی، انسانی، آزادیهای بیان و مطبوعات و سیاسی و حقوق شهروندی مردم ایران، بوِیژه حقوق مردم کردستان کماکان ادامه داشت و در این خصوص نه تنها هیچگونه بهبودی حاصل نشده بلکه در مواردی وضعیت رو به وخامت گراییده است. در رابطه با احکام اعدام در سال مورد گزارش، هر چند حکم اعدام یک دختر جوان به نام نازنین فتاحی مهاباد تحت فشار سازمانهای حقوق بشری لغو شد و اگرچه در کردستان تنها یک مورد اعدام سیاسی گزارش گردیده، اما اعدامهای غیر سیاسی، کاهشی نداشته است. در خصوص صدور احکام سیاسی، تعداد احکام صادره و مدت محکومیت برای محکومان سیاسی افزایش چشمگیری یافته است. در نحوه برخورد و رفتار دستگاههای امنیتی و انتظامی با شهروندان نه تنها نشانی از بهبود مشاهده نشده بلکه جامعه کردستان، خشونتهای بیشتری را شاهد بوده است. افزایش قتل شهروندان و شلیک بی محابای پلیس به مردم و کولبران و کاسبکاران، نگرانی و اضطراب زیادی را در میان شهروندان پدید آورده است. فعالیتهای مدنی و مسالت آمیز نیز پر هزینه تر شده و فعالیتهای روزنامه نگاری، مطبوعاتی و روشنگری کماکان وضعیتی بحرانی دارند. از تعداد 6 تا 7 نشریه سرتاسری منطقه، حداقل 5 نشریه آن هم اکنون توقیف گردیده است. روزنامه نگاران و نویسندگان بدلیل هراس از برخورد امنیتی و قضایی عملا از فعالیت باز مانده اند و یا دچار خودسانسوری شدید شده اند. کارگران، زنان و دانشجویان نیز با محدودیتهای بیشتری روبرو  شده و حتی از برگزاری مناسبتهای خاص از جمله برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و روز زن منع گردیده اند.

ب: جامعه:

خشونت در میان مردم و بویژه خشونت علیه زنان در میان خانواده ها در سال مورد گزارش، کاهشی نداشته است و خودکشی و خود سوزی و قتل زنان همچنان بطور غم انگیزی ادامه داشت. همچنین طی سال 1385، سه یا چهار مورد قتل نیروهای وابسته دولتی روی داده که در این ارتباط تعدادی از شهروندان دستگیر شده اند.

ج : احزاب و گروههای سیاسی:

احزاب و گروههای سیاسی مخالف دولت و اپوزیسیون طی سال این مورد گزارش کماکان درگیر مسائل درون گروهی و بعضا دچار بحرانهای انشعاب و چند پارگی شدن بوده اند. برخی از گروههای سیاسی با تخریب وجهه مخالف خود، به حقوق مخالفین حتی در عالم دوری از قدرت اعتنایی نکرده اند. خود محوری، مصادره به مطلوب کردن رویدادها و اتفاقات مدنی داخلی به نفع خود و به نام خود، سانسور، تغییر و تحریف و اغراق در بیان مطالب و گزارشها در رسانه ها و مراکز اطلاع رسانی برخی از این گروهها به وضوح مشاهده شده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان گزارشهایی از وجود بازداشتگاه در میان برخی گروههای سیاسی دریافت کرده و متاسفانه برخی از این گروهها گاه عضو ناراضی خود را دهها روز در بازداشت نگه داشته اند.

د. سازمانها و  نهادی بین المللی:

منطقه کردستان به رغم آنکه حدود یک دهم جمعیت ایران را داراست اما بیشترین محاکمات سیاسی و بیشترین بازداشتها و بیشترین تعداد زندانی سیاسی را داراست. با این حال در گزارشهای سازمانهای بین اللملی مدافع حقوق بشر، کمترین موارد نقض حقوق بشر از کردستان در گزارشهای این سازمانها مشاهده شده است. با توجه به مضمون و محتوای گزارشهای آنها نوعی بی تفاوتی و یا در خوشبینانه ترین حالت بی اطلاعی و کم اطلاعی این سازمانها از وضعیت وخامت بار حقوق بشر در کردستان، دیده شده است.

تهران: 3 اردیبهشت 1386/ 23 آوریل 2007

 

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

Advertisements

برچسب‌ها: , , , , , , , , , ,

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: